BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
 

 
TANULMÁNYOK - BÁNYAI KORNÉL
 • JOÓ Tibor: Bányai Kornél = Nyugat, 1934. szept. 16. 17–18. szám, 273–274;
 • FÉJA Géza: Bányai Kornél = Válasz, 1934. október, 3–4. szám, 261–263. = Magyar Írás, 1935. március, 3. szám 55–59;
 • HAJNAL Anna: Bányai Kornél = Irodalomtörténet, 1950. 1. szám, 104–106;
 • FÉJA Géza: A forradalom költő-küldöttje = Népszabadság, 1962. november 7., 261. szám, 12;
 • FÉJA Géza: Bányai Kornél, ifjúságom kenyeres társa = Kortárs, 1964. aug. 8. szám, 1215–1222. = Uő.: Lázadó alkonyat, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 148–165;
 • KISFALUDI Sándor: Bányai Kornél = Múzeumi Levelek. Szolnok, Damjanich Múzeum, 1965, 48–55;
 • MÁTYÁS Ferenc: Bányai Kornél ébresztése = Alföld, 1965. november, 11. szám, 33–34;
 • MÁTYÁS Ferenc: Egy elfelejtett költő ébresztése = Napjaink, 1967. február 1., 2. szám, 6;
 • MÁTYÁS Ferenc: A Nagy Októberi Forradalom magyar költője. Bányai Kornél emléke nyomában Tiszaföldváron = Magyar Nemzet, 1967. február 26., 49. szám, 12;
 • BORI Imre: Bányai Kornél = Híd, 1967. október, 10. szám, 953–977. = Uő.: A szecessziótól a dadáig, Újvidék, Fórum, 1969, Symposion könyvek 20., 186–189. = Bori Imre huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról, Újvidék, Forum, 1984, 82–106;
 • SZURMAY Ernő: Bányai Kornél két kiadatlan verse = Jászkunság, 1971. március–június, 1–2. szám, 77–80;
 • MÁTYÁS Ferenc: Magyar költő a krasznojarszki mezőkön = Népszabadság, 1977. december 14., 293. szám, 7;
 • BOTKA Ferenc: A forradalmi gondolat általánosításának kísérlete (Bányai Kornél) = Botka Ferenc: Üzenetek Szibériából, Budapest, Magvető, 1985, 59–74;
 • BOTKA Ferenc: Egy életmű méltatlanul elmerült rétege – avagy a Bányai-filológia kérdései = Uő.: Üzenetek Szibériából, Budapest, Magvető, 1985, 196–216;

Egyes művekről:

Búzák születése és halála (1921) (Homok álnéven)

 • RAITH Tivadar: Homok: Búzák születése és halála = Magyar Írás, 1922. január, 1. szám, 21–22;
 • K. Gy. [KIRÁLY György]: Homok: Búzák születése és halála = Független Szemle, 1922. március, 3. szám, 91;

Örök arc (1925)

 • K. A. [KÁRPÁTI Aurél]: Örök arc. Bányai Kornél versei = Pesti Napló, 1925. december 22., 289. szám, 11;
 • SÜKÖSD Ferenc: Bányai Kornél: Örök arc = Magyar Írás, 1926. 2–3. szám, 28;
 • VAJTHÓ László: Bányai Kornél: Örök arc = Napkelet, 1926. május, 5. szám, 466–467;
 • NÉMETH László: Bányai Kornél: Örök arc = Nyugat, 1927. szeptember 1., 17. szám, 347–349. Első rész; Második rész; Harmadik rész = Uő.: Készülődés. 1. kötet, Budapest, Magyar Élet, 1941, 130–133. = Uő.: Két nemzedék, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970, 263–266;
 • FÉJA Géza: Bányai Kornél versei = Híd (Budapest), 1927. október, 7. szám, 410–411;

Közelebb a földhöz (1930)

Vasénekű testvéreim (1967)

 • A. G. [ANTAL Gábor]: Vasénekű testvéreim. Bányai Kornél válogatott versei = Magyar Nemzet, 1967. június 11., 136. szám, 13;
 • RÓNAY György: Bányai Kornél: Vasénekű testvéreim = Vigília, 1967. július, 7. szám, 485–488. = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971, 30–35;
 • KELEMEN János: Holt költő ébresztése = Élet és Irodalom, 1967. augusztus 12., 32. szám, 7;
 • SZÉLES Klára: Bányai Kornél: Vasénekű testvéreim = Kritika, 1967. december, 12. szám, 63–64;
 • BATA Imre: Bányai Kornél = Alföld, 1968. július, 7. szám, 51–58. = Uő.: Képek és vonulatok, Budapest, Magvető, 1973, 68–85;
 • SINKA Erzsébet: Bányai Kornél: Vasénekű testvéreim = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 6. szám, 722–723;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde
(OSZK – Tájékoztató Osztály)