BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - BÁLINT GYÖRGY
életrajz és művek - monográfiák  

Tanulmányok

 • RÓNAY Mária: Jobb és bal – Fiatal írók, öten, egy asztal körül = Literatura, 1932. június, 509–513. o.;
 • SZEGHŐ Júlia: Bálint György az emberi szabadságról és az odisszeuszi emberről = Ellenzék, 1936. április 5. 8. o.;
 • MÉLIUSZ József: Interjú egy új íróval = 6 Órai Újság, 1936. június 15. o.;
 • KÁLDOR György: Bálint György = Forum, 1946. november, 236–238. o.;
 • BARABÁS Tibor: Bálint György = Magyar mártír írók antológiája, Budapest, Cserépfalvi, 1947, 20–21. o.;
 • KÁLDOR György: Bálint György emlékezete = Nagyvilág, 1947. 7. szám, 2. o.;
 • KÁLDOR György: Bálint György = Bálint György: Emberi méltósággal, Budapest, Szikra, 1947. 5–11. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Bálint György = Bálint György: A szavak felkelése, Budapest, Szépirodalmi, 1954. 5–17. o.;
 • GELLÉRT Oszkár: Bálint György = Uő.: Kortársaim, Budapest, Művelt Nép, 1954, 340–341. o.;
 • DEMETER Imre: Bálint György Születésének ötvenedik évfordulójára = Népszava, 1956. július 10. 161. szám, 2. o.;
 • DIÓSZEGI András: Bálint György = Szabad Nép, 1956. július 9. 190. szám, 4. o.;
 • GÁRDOS Miklós: Egy árva tollal = Magyar Nemzet, 1956. július 8. 160. szám, 5. o.;
 • MAGYAR István: Bálint György = Magyar Sajtó, 1956. 7. szám, 324–325. o.;
 • RAJNA Béla: Bálint György = Művelt Nép, 1956. július 8. 28. szám, 5. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Születésnapi köszöntő az ötven éves Bálint Györgyre. = Irodalmi Újság, 1956. július 7. 27. szám, 4. o.;
 • SZILÁGYI Júlia: Bálint György humanizmusa = Kortárs, 1957. 2–3. szám, 300–301. o.;
 • KOMLÓS János: Modern Sokrates. Emlékezés Bálint Györgyre = Magyar Nemzet, 1958. január, 22. 18. szám, 7. o.;
 • HOLLÓS KORVIN Lajos: „Virágos Budapest” = Élet és Irodalom, 1961. 36. szám, 5. o.;
 • KOCZKÁS Sándor: A felháborodás művésze. Vázlat Bálint Györgyről = Valóság, 1961. 2. szám, 28–37. o.;
 • FEHÉR Ferenc: Bálint György vagy Szerb Antal? = Kortárs, 1962. 11. szám, 1701–1716. o.;
 • KOMLÓS János: „Nyitott szemmel...” = Magyar Nemzet, 1963. január, 20. 16. szám, 8–9. o. = Uő.: Nyitott szemmel, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 355–363. o.;
 • MIHÁLYFI Ernő: „A szavak embere” = Élet és Irodalom, 1963. január, 26. 4. szám, 1–2. o.;
 • SZILÁGYI Júlia: Sértetlenül és diadalmasan. = Utunk, 1963. január 25. 4. szám, 6. o.;
 • FODOR József: Új pályák, változatok. = u. ő.: Emlékek a hőskorszakból, Budapest, Magvető, 1964, 126–133. o.;
 • ABODY Béla: Az élő Bálint György = Élet és Irodalom, 1966. július 9. 28. szám, 7. o.;
 • DÉVÉNYI Iván: Bálint György és a képzőművészet = Jelenkor, 1966. 1050–1052. o.;
 • DIÓSZEGI András: „Az elmélet dicsérete”. Bálint György születésének 60. évfordulójára = Népszabadság, 1966. július 9. 161. szám, 7. o. = Uő.: Megmozdult világban, Budapest, Szépirodalmi, 1967. 245–250. o.;
 • FODOR József: Derűs vallatás egy óráján = Élet és Irodalom, 1966. július 9. 28. szám, 7. o.;
 • MAGYAR István: A 60 éves Bálint György = Magyar Sajtó, 1966. 220–221. o.;
 • MAGYAR István: Hűség az őrtoronyhoz = Napjaink, 1966. június, 12. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Bálint György = Nagyvilág, 1966. 1436–1437. o.;
 • RUFFY Péter: Bálint György születésének 60. évfordulóján = Magyar Nemzet, 1966. július 9. 161. szám, 4. o.;
 • SZILÁGYI Júlia: Elfogult vallomás a hatvanéves Bálint Györgyről = Utunk, 1966. július 22., 2. o.;
 • VÁGÓ Ernő: Vonalas füzet = Élet és Irodalom, 1966. július 30., 31. szám, 4. o.;
 • KOCZKÁS Sándor: Bálint György = Arcképek a magyar szocialista irodalomból, Budapest, Kossuth, 1967. 328–347. o.;
 • KOCZKÁS Sándor: Bálint György = „Jöjj el szabadság”. Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 2. kötet, Budapest, Akadémiai Nyomda, 1967. 472–529. o.;
 • E. FEHÉR Pál: Az aktuális Bálint György = Élet és Irodalom, 1968. 3. szám, 2. o.;
 • LÁNG Gusztáv: Értelem és hűség. Bálint György halálának 25. évfordulójára = Utunk, 1968. 8. szám, 2. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Bálint György = „S két szó között a hallgatás...” 1. kötet, Budapest, Magvető, 1976. 82–89. o.;
 • KOCZKÁS Sándor: Bálint György = Irodalomtörténet, 1970. 660–665. o.;
 • KATONA Z. Ferenc: Bálint György írása a pszichoanalízis és irodalom kapcsolatáról az Emberismeret (1934–1936) című folyóiratban = Irodalomtörténet, 1974. 1. szám, 161–170. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Bálint György (1906-1943.) = Uő.: A filozófus oroszlán, Budapest, Szépirodalmi, 1971. 346–362. o.;
 • SZILÁGYI János: Bálint György utolsó éveiből = Népszabadaság, 1975. november 1., 7. o.;
 • BODNÁR György: A végső konzekvenciákig. Bálint György (1906–1943) = Uő.: Törvénykeresők, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 247–259. o.;
 • FOLTÉNYI Tibor: Egy halálraítélt aforizmái = Fejérmegyei Hírlap, 1976. július 10., 5. o.;
 • MAGYAR István: Hetven éve született Bálint György = Borsodi Szemle, 1976. 2. szám, 83–88. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Bálint György igaza = Jelenkor, 1976. 7–8. szám, 729–733. o.;
 • SZALAY Károly: Pillantás a toronyőrre= Tiszatáj, 1976. 7. szám, 47–57. o.;
 • SZIKLAI László: Elvtársunk, Bálint György = Világosság, 1976. 7. szám, 418–425. o. = Uő.: Történelmi lecke – haladóknak, Budapest, Magvető, 1977. 325–349. o.;
 • FÁBIÁN István: Minden cikke esemény volt. Harmincöt éve halt meg Bálint György = Békésmegyei Népújság, 1978. január, 21., 6. o.;
 • HERNÁDI Miklós: Bálint György, az esszéíró = Élet és Irodalom, 1978. 27. szám, 4. o.;
 • LENGYEL András: Bálint György elfelejtett vallomása = Népszabadság, 1978. április 9., 12. o. [A Könyvpiac 1936. április 18-i számában megjelent interjú];
 • KOCZKÁS Sándor: György Bálint (1906–1943) = „Wir kämpften treu für die Revolution”. Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur, Budapest, Akadémiai, 1979. 421–462.;
 • HAJDÚ RÁFIS Gábor: Bálint György, Cserépfalvi, Kovács Imre – Egy interjú folytatása. [Beszélgetés Cserépfalvi Imrével] = Kritika, 1980. 12. szám, 7–11. o.;
 • ABODY Béla: Bálint György bűnei = Uő.: Negyedik negyed, Budapest, Szépirodalmi, 1981, 39–46. o.;
 • ERKI Edit: A „csak” újságíró Bálint György = Jel-Kép, 1981. 4. szám, 13–18. o.;
 • HADHÁZI Zsuzsa: Jegyzetek kérdésekhez. (Schweitzer és Bálint György) = Korunk, 1981. 10. szám, 784–786. o.;
 • VALACHI [Anna]: Szobatárlat a toronyőrről = Élet és Irodalom, 1981. 48. szám, 6. o.;
 • VARANNAI Aurél: Bálint Györggyel Londonban = Magyar Nemzet, 1981. július 28. 9. o.;
 • GONDOS Ernő: Az olvasói magatartás változatai. (Három gimnáziumi osztály – egy műről) = Az olvasás anatómiája. Szociológiai tanulmányok, szerk.: HAJDÚ RÁFIS Gábor, KAMARÁS István, Budapest, Gondolat, 1982. 395–414. o.;
 • MAGYARI István: Bálint György és Karinthy Frigyes vitája a technikai haladásról = Kritika, 1982. 3. szám, 13–14. o.;
 • LENGYEL András: Egy barátság fejlődésíve. Bálint György és Buday György kapcsolatáról = Népszabadság, 1983. január 29., 13. o.;
 • SIMOR András: Versben és prózában Rózsa Ferencről = Új Tükör, 1983. 35. szám, 11. o. [B. Gy. és Rózsa Ferenc kapcsolata];
 • HAJDU RÁFIS Gábor: Kritikák, esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1984. [Két tanulmány: Bálint György pályakezdése. 38–50. o. – Bálint György József Attila-képe. 51–67. o.];
 • KISS Ferenc: Bálint György Oláh Gáborról = Uő.: „Fölrepülni rajban...”, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 85–91. o.;
 • KOCZKÁS Sándor: „A világosságot, az értelmet imádta...” Bálint György szocialista öröksége = „Száll a tavasz...” Előadások a szocialista és antifasiszta magyar irodalomról, Budapest, Magvető, 1984, 223–238. o.;
 • MAGYAR István: „Felháborodom, tehát vagyok.” Bálint György élete, 1906–1943, Budapest, Kossuth, 1984.;
 • MARAFKÓ László: Egy perc az ablakból. Irodalmi séták = Magyar Nemzet, 1985. október 26. 9. o.;
 • PETRÁNYI Ilona – NEMES G. Zsuzsanna: Jelentés egy irodalmi nyomozásról a Híd és Bálint György kapcsolata ügyében = Létünk, 1985. 1. szám, 105–117. o.;
 • ANTAL Gábor: Egy „berzsenyista” = Magyar Nemzet, 1986. július 5., 9. o.;
 • BÁLINT B. András: „Közép-európai 'közíró' vagyok...” Nyolcvan éve született Bálint György = Magyar Ifjúság, 1986. 27. szám, 26–28. o.;
 • E. FEHÉR Pál: Bálint Györgyről = Népszabadság, 1986. július 5., 15. o.;
 • KERESZTURY Dezső: Két igaz ember = Élet és Irodalom, 1986. 42. szám, 12. o.;
 • SZILÁGYI János: Levelek a hagyatékból = Magyar Nemzet, 1986. július 5. 9. o.;
 • TOLNAI Gábor: Bálint Györgyre emlékezve = Kritika, 1986. 7. szám, 26–27. o.;
 • BÁLINT György interjúja Karinthy Frigyessel – a dráma válságáról, a magyarságról, a „panem et circenses”-ről és terveiről. (Az Est tudósítójaként, 1928. március 24.) = Új Tükör, 1987. 26. szám, 15. o.;
 • MARINOVICH Sarolta: Bálint György „ismeretlen” novellája a STORY-ban = Acta Historiae Litteraria Szegediensis, 1987. Tom. 24. 47–53. o.;
 • SIMOR András: A veszélyes élet változatai. = Uő.: Táncsicstól Ladányiig, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 244–248. o.;
 • KERESZTURY Dezső: Két igaz ember. Bálint György és Csillag Vera = Uő.: Kapcsolatok, Budapest, Magvető, 1988, 205–211.;
 • LŐRINCZY Attila: Magányos varjú a jégen. Bálint György írásai színpadon = Film Színház Muzsika, 1988. 10. szám, 7. o.;
 • HARMAT Pál: Bálint György és a pszichoanalízis = Forrás, 1992. 7. szám, 30–34. o.;
 • WIRTH Ádám: Bálint György időszerűsége: merjünk „korszerűtlenek” lenni = Ezredvég, 2000. 10. szám, 50–52. o.;
 • TAMÁS Nóra: Egy időszerűtlenül aktuális írástudóról (Bálint György) = Tudásmenedzsment, 2003. 1. szám, 101–107. o.;
 • SIPOS Balázs: Bálint György emlékezete. A sajtótörténet-írástól az irodalomtörténet-írásig = Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára, szerk.: J. NAGY László, VARGA Beáta, FERWAGNER Péter Ákos, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán tanulmányok Tanszék, 2009. 127–133. o.;

Egyes művekről

Strófák (1929)

 • (–ács) = Magyar Hírlap, 1929. január 13., 22. o.;
  NYIGRI Imre = Népszava, 1929. április 4., 75. szám, 8. o.;
 • (sz. r.) = Pesti Napló, 1929. január 19., 16. szám, 10. o.;
 • TURÓCZI-Trostler József = Pester Lloyd, (esti), 1929. 45. szám, 6. o.;

Az idő rabságában (1935)

 • [BRESZTOVSZKY Ede] (ky) = Népszava, 1935. október 27., 246. szám, 16. o.;
 • BRÓDY Lili = Az Est 1935. szeptember 28., 221. szám, 9. o.;
 • FORGÁCS Antal = Nyugat, 1935. II. 12. szám, 485–486. o.;
 • NAGYPÁL István = Századunk, 1935. 427–428. o.;
 • NÉMETHY Viktor = Világirodalmi Szemle, 1935. 5. szám, 20. o.;
 • RADNÓTI Miklós = Szocializmus, 1935. 12. szám, 591. o. = Uő.: Próza, Budapest, Szépirodalmi, 1971, 465–467. o.;
 • REMENYIK Zsigmond = Kortárs, 1935. 11. szám, 891–892. o.;
 • SZÁNTÓ Rudolf = Pesti Napló, 1935. szeptember 29., 41. o.;
 • (v. gy.) = Délmagyarország, 1935. október 13. 229. szám, 8. o.;
 • FARAGÓ László Pál = Könyves, 1936. 7–8. szám, 11. o.;
 • MÉLIUSZ József = Magyar Nemzet, 1936. június 4., 78. szám, 4. o.;

Az állaok dicsérete (1937)

 • FODOR József = Magyarország, 1938. december 20., 287. szám, 9. o.;
 • KÁRPÁTI Aurél = Pesti Napló, 1938. december 21., 10. o.;
 • (nyn) = Az Est, 1938. december 21. 10. o.;
 • [BECSKY Andor] Pap Gábor = Kortárs, 1939. 6. szám, 573–575. o.;
 • RADNÓTI Miklós = Nyugat, 1939. I. 2. szám, 118–119. o. = Uő.: Próza, Budapest, Szépirodalmi, 1971. 571–580. o.;
 • [SCHÖPFLIN Gyula] Nagypál István = Századunk, 1939. 96. o.;
 • ZSIGMOND Ede = Népszava, 1939. február, 2. 13. szám, 7. o.;
 • BARÓTI Pál = Utunk, 1961. július 7., 27. szám, 2. o.;
 • LÁSZLÓ Anna = A Könyv, 1961. 6. szám, 25–26. o.;

Jégtáblák, könyvek, koldusok (1937)

 • BRESZTOVSZKY Ede = Népszava, 1937. június 29. 146. szám, 14. o.;
 • BRÓDY Lili = Az Est, 1937. május 27. 118. szám, 4. o.;
 • FODOR József = A Toll, 1937. 138–139. o.;
 • KÁRPÁTI Aurél = Magyarország, 1937. május 27., 118. szám, 9. o.;
 • [KEMÉNY Gábor] (K. G.) = Kortárs, 1937. 7–8. szám, 689–690. o.;
 • [MÓNUS Illés] -s-s. = Szocializmus, 1937. 277. o.;
 • NAGY Lajos = Szép Szó, 1937. V. 93–94. o.;
 • [SCHÖPFLIN Gyula] NAGYPÁL István = Nyugat, 1937. I. 6.szám, 448–449. o.;
 • RÓNAY Mária = Literatura, 1937. 245–248. o.;
 • [SÓS Endre] S. = Magyar Hírlap, 1937. május 30., 120. szám, 21. o.;
 • SZÁNTÓ Rudolf = Pesti Napló, 1937. május 23. 41. o.;
 • [VASS László] -s-ó. = Híd (Újvidék) 1937. 7. szám, 19–20. o.;
 • BARÁTH Ferenc = Vigilia, 1939. 310. o.;

Búcsú az értelemtől (1940)

 • [BECSKY Andor] Pap Gábor = Kortárs, 1940. 5. szám, 440–444. o.;
 • [ERDŐDY János] (erdődy) = Népszava, 1940. március 31., 72. szám, 14. o.;
 • ERDŐS Iván = Újság, 1940. április 13., 11. o.;
 • [SCHÖPFLIN Gyula] NAGYPÁL István = Nyugat, 1940. 221–222. o.;

A toronyőr visszapillant (1961)

 • E. FEHÉR Pál = Népszava, 1961. június 6. 132. szám, 2. o.;
 • FERENCZI László = Kortárs, 1961. 6. szám, 926–930. o.;
 • JOVÁNOVICS Miklós = Népszabadság, 1961. június 1., 129. szám, 8. o.;
 • KISS Ferenc = Élet és Irodalom, 1961. július 1. 26. szám, 1–2. o.;
 • SURÁNYI Imre = Népművelés, 1961. 11. szám, 29. o.;
 • SZABOLCSI Miklós = Új Írás, 1961. 7. szám, 654–658. o. = Uő.: Elődök és kortársak, Budapest, Szépirodalmi, 1964. 192–203. o.;
 • ZOLNAY Vilmos = A Könyv, 1961. 7. szám, 28–29. o.;
 • FÖLDÉNYI László = Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. 235–237. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rohács Iván (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ)