BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
TANULMÁNYOK - ÁPRILY LAJOS
 • NÉMETH László: Áprily Lajos, Protestáns Szemle, 1927, 8. szám, 504–507. = Uő: Készülődés a Tanú előtt, I., Budapest, Magyar Élet, [1941], 99-104;
 • BARÁNYSZKY-JÓB László: Az impresszionizmus irodalmunkban, Irodalomtörténet, 1938, 5–6. és 7–8. szám, 105–117. és 153–164;
 • FODOR András: Az Anyegin új fordítása: Irodalomtörténet, 1954, 4. szám, 493–500;
 • LENGYEL Balázs: Áprily Lajos, a műfordító, Jelenkor, 1963, 4. szám, 360–363;
 • PETŐFI S. János: Probleme der ko-textuellen Analyse von Texten – On the problems of co-textual analysis of texts [Áprily Lajos: Madarak a tenger felett című versének elemzése], Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven I.: Grundlagen und Voraussetzungen, Hrsg.: Jens IHWE, Frankfurt/M., Athenäeum, 1971, 173–212;
 • Rónay György: Áprily Lajos: Uő: A nagy nemzedék, [a Nyugat első nemzedéke], Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1971, 343–349;
 • FÜLÖP Lajos: Az érzetkultusz Áprily Lajos korai költészetében: FÁBIÁN Pál és SZATHMÁRI István (szerk.): Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989, 289–299;
 • CS., GYÍMESI Éva: A teremtő fájdalom költője, Áprily Lajos: KÁNTOR Lajos (szerk.): Erdélyi csillagok. Újabb arcok Erdély szellemi múltjából, szerk.: Kántor Lajos, Budapest, Héttorony, 1990, 126–136;
 • ANTAL Attila: A messzeség és a múlt hívása. Áprily Lajos Bessenyei című verséről = CSORBA Sándor, MARGÓCSY Klára (szerk.): A szétszórt rendszer tanulmányok Bessenyei György életművéről, Nyíregyháza, Bessenyei, 1998;
 • DOBI Edit: A lineáris felszíni struktúrák vizsgálata Áprily Lajos A hiúz című elbeszélésének első öt bekezdése alapján: SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez magyar nyelvű szövegek elemzése, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999, 48–59;
 • Áprily Lajos és a Baár-Madas: „Szemeimet a hegyekre emelem” [három tanulmány], Budapest, [Baár-Madas Református Gimnázium], 2000;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Jelentés a völgyből: egy költészet kilátója. Áprily Lajos Visegrád-szerelme, Vigilia, 2007. szeptember, 677–682.
 • LENGYEL Balázs: Áprily Lajos, Új Kalász, 2007. június–július, 6–7.
 • JANCSIK Pál: Egy Áprily-vers elemzése, Helikon (Kolozsvár), 2007. október 10., 1415.;
 • GYÖRGY Ágnes: Erdélyi körúton Áprily Lajossal, Székelyföld, 2007. október, 45–58;