BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
   

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - SZOMORY DEZSŐ
életrajz és művek - tanulmányok  
  • RÉZ Pál: Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében, Budapest, Szépirodalmi, (Arcok és vallomások), 1971.;

Életével, munkásságával foglalkozó tanulmánykötet

  • Az Irgalom hegyén. Szomory Dezső emlékezete. vál., szerk., összeáll.: RÉZ Pál, Budapest, Nap, (Emlékezet), 2004.; [A kötet Szomoryval foglalkozó cikkeket, tanulmányokat tartalmaz, valamint közli Szomory néhány önvallomását – némelyik írást szemelvényes formában];

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK Tájékoztató Osztály)