BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - SZABÓ DEZSŐ
életrajz és művek - tanulmányok  

Bibliográfiák:

 • BUDAI BALOGH Sándor –HARTYÁNYI István: Szabó Dezső Bibliográfia, Budapest, Szenci Molnár Társaság, 1996;

Monografikus művek:

 • VARGHA Károly: Szabó Dezső mellett vagy ellene, Debrecen, Bertók, 1935;
 • ifj. SAMU János: Szabó Dezső, Budapest, Mészáros, 1935;
 • ERDÉLY Ernő: Szabó Dezső regényköltészete, Pécs, Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, 1936;
 • GERGELY Gergely: Szabó Dezső stílusa, Szeged, Hungária, 1937;
 • ÚR György: Szabó Dezső utolsó napjai, Budapest, Forum nyomda, 1947;
 • NAGY Péter: Szabó Dezső indulása, Budapest, MTA Irodalomtörténeti Intézete, 1958;
 • NAGY Péter: Szabó Dezső az ellenforradalomban, Budapest, Szépirodalmi, 1960;
 • Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök, szerk, GOMBOS Gyula, Washington, D. C., Occidental Press, 1975. Második kiadás: Budapest, Occidental Press, 1995;
 • NAGY Péter: Szabó Dezső, Budapest, Akadémiai, 1964, 1979;
 • GOMBOS Gyula: Szabó Dezső, München, Aurora, 1966. Második kiadás: München, 1969. Harmadik kiadás: New York, Püski, 1975. Negyedik kiadás: Debrecen, 1989;
 • ARDAY Géza: Szabó Dezső szemlélete és egyénisége, Budapest, Szenci Molnár Társaság, 2003;