BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   
 
 

 

 
MONOGRÁFIÁK -
REMÉNYIK SÁNDOR
  • JANCSÓ Elemér: Reményik Sándor élete és költészete, Kolozsvár, 1942;
  • SÁFRÁN Györgyi: Reményik Sándor sorsvállaló magánya, Szeged, 1942;
  • SÁNDOR Judit: Amint vagyok. Virágok Reményik Sándor sírjára, Kolozsvár, Minerva, 1942;
  • BOROSS István: A Jánus-arcú költő. Reményik–Végvári emlékezete 1890–1941, Mezőtúr 1943;
  • REMÉNYIK Sándor emlékkönyv. Összegyűjt. és a szöveget gond. KISGYÖRGY Réka, Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh, 1998;
  • KÁNTOR Lajos: Reményik Sándor - a mítosz és az erdélyi valóság. Reményik (1890–1941) és utókora (1983–2006), Csíkszereda, Pallas-Akadémia, 2007;
  • A lámpagyújtogató. Reményik Sándor élete képekben és versben, Kolozsvár, Stúdium, 2007;
  • Lehet, mert kell. Reményik Sándor emlékezete. Vál., szerk., összeáll.: DÁVID Gyula, Budapest, Nap Kiadó, 2007;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)