BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - KUNCZ ALADÁR
életrajz és művek - tanulmányok  
  • JÉKELY Zoltán: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár, Buda-pest, Sylvester, 1935;
  • POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár, Budapest, Akadémiai, (Irodalomtörténeti füzetek 61.), 1969;
  • POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár. Második, jav., bőv. kiad.: Kolozsvár-Bukarest, Kriterion, (Kriterion közelképek), 2001;
  • LŐRINCZI László: Utazás a Fekete kolostorhoz. Irodalomtörténeti riport, Bukarest, Kriterion, 1975;
  • Kuncz Aladár, Németh Andor és József Attila szövegköztessége. A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája, szerk.: MÓZES Huba, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, (Kelet-közép-európai irodalmi tanulmányok), 2001;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)