BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK -
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
életrajz és művek - tanulmányok  

Nyomtatott bibliográfiák:

 • G. P.: Kosztolányi Dezső = Irodalomtörténet, XXV. évfolyam, 7–8. szám, 1936., 238–241. [Figyelő/Elhunytak rovat], (válogatott bibliográfia);
 • BARÁTH Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg: Pannonia, 1938, 130, (válogatott bibliográfia);
 • SZEGZÁRDY–CSENGERY József: Kosztolányi Dezső, [Bölcsészetdoktori értekezés], Szeged, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1938, 101, (válogatott bibliográfia);
 • SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes Kosztolányi-gyűjtemény. Az MTA Könyvtára Kézirattárának katalógusai 11., sorozatszerk.: F. CSANAK Dóra, Ms 4612 – Ms 4649, Budapest, Akadémiai, 6. 1978 (Az MTA Könyvtárának Kézirattárában őrzött kéziratok adatai 1978-ig);
 • TEZLA, Albert: Dezső Kosztolányi = Hungarian Authors. A Bibliographical Handbook. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1970, (válogatott bibliográfia);
 • Kosztolányi Dezső periodikumokban megjelent írásainak bibliográfiája 1., szerk. ARANY Zsuzsanna, összegyűjt. ARANY Zsuzsanna – VÉGH Dániel, Budapest: Ráció, 2008. (megjelenése folyamatban)
 • Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1. A Hét, Nyugat, Pesti Hírlap, A Pesti Hírlap Vasárnapja, Új Idők, szerk.: ARANY Zsuzsanna, összegyűjt.: ARANY Zsuzsanna, VÉGH Dániel, Budapest, Ráció, 2008;
 • Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. Bácskai sajtó anyaga, szerk.: ARANY Zsuzsanna, összegyűjt. ARANY Zsuzsanna et al., Budapest: Ráció, 2009;

Kéziratos bibliográfiák:

 • BÁDONFAI Gábor: Kosztolányiról szóló irodalom (1907–1962) [Szakdolgozat, ELTE BTK, 1962.] [Az ELTE BTK Toldy Ferenc Könyvtárában], (kéziratos válogatott bibliográfia);
 • BAKOS Endre bibliográfiája [magántulajdonban], (kéziratos válogatott bibliográfia);
 • HITEL Dénes bibliográfiája, MTAK Kézirattár, (kéziratos válogatott bibliográfia);

Fotógyűjtemények:

 • BOGDÁN József: A Kosztolányi család közelében, Szabadka, Grafoprodukt, 2004;
 • KOVÁCS Ida (szerk.): Halkan szitál a tört fény [Kosztolányi Dezső összes fényképe], Budapest, PIM, 2006;

Monográfiák:

 • BARÁTH Ferenc: Kosztolányi Dezső, Zalaegerszeg: Pannonia, 1938;
 • SZEGZÁRDY-CSENGERY József: Kosztolányi Dezső, [Bölcsészetdoktori értekezés], Szeged, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1938;
 • DEVECSERI Gábor: Az élő Kosztolányi, Budapest, Officina, 1945;
 • RÓNAY László: Kosztolányi Dezső (Nagy magyar írók sorozat), Budapest, Gondolat, 1977;
 • KISS Ferenc: Az érett Kosztolányi (Irodalomtörténeti könyvtár 34.), Budapest, Akadémiai, 1979;
 • HUNYADI BRUNAUER, Dalma, BRUNAUER, Stephen: Dezső Kosztolányi (Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universitat München. Ser. C. Miscellanea 15.), München, Finnisch-Ugrisches Seminar, 1983;
 • RÓNAY László: „Ki volt ez a varázsló?”. Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében, Budapest: Kozmosz, 1985;
 • BORI Imre: Kosztolányi Dezső, Újvidék, Forum, 1986;
 • SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kosztolányi Dezső, Budapest, Kalligram, (Szegedy-Maszák Mihály Válogatott Művei 4.), 2010.;

Életrajzok:

 • KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Kosztolányi Dezső, Budapest, Révai, 1938. Budapest, Holnap, 1990. Budapest: Aspy Stúdió, 2004;
 • LEVENDEL Júlia: Így élt Kosztolányi Dezső, Budapest, Móra, 1985;

Az életmű valamely vonatkozásával foglalkozó kötetek:

 • HELLER Ágnes: Az erkölcsi normák felbomlása. Etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában, Budapest, Kossuth, 1957;
 • KISS Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága, Budapest, Akadémiai, 1962;
 • RÁBA György: A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai, Budapest, Akadémiai, 1969;
 • BENCZE Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi Dezső prózastílusa, Budapest, ELTE sokszorosítóműhely, 1973. [Nyelvtudományi dolgozatok sorozat];
 • KELEMEN Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi lírájában (Irodalomtörténeti füzetek), Budapest, Akadémiai, 1981;
 • ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom, Modern filológiai füzetek, 47, Budapest, Akadémiai, 1990;
 • HIMA Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény: Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata, Irodalomtörténeti füzetek, 125, Budapest, Akadémiai, 1992;
 • HIMA Gabriella: Szövegek párbeszéde. Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő, Albert Camus: Caligula, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1994;
 • BAKÓ Endre: Kosztolányi a "faluvárosban", Budapest-Berettyóújfalu, B. Tónus BT, 2000;
 • BENGI László: Az elbeszélés kihívása, Budapest, FISZ, 2000;
 • SZITÁR Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál, Budapest, ELTE BTK Doktori Tanács, 2000;
 • YOO JIN-IL: Kosztolányi prózájának konfliktus-motívumai, Budapest, Littera Nova, 2003;
 • YOO JIN-IL: Kosztolányi novellisztikájának félelem-motívumai, Budapest, Littera Nova, 2003;
 • BOGDÁN József: A Kosztolányi család közelében, Szabadka, Grafoprodukt, 2004;
 • KELECSÉNYI László (szerk.): Akarsz-e játszani? Kosztolányi Dezső szerelmei, Budapest, Holnap, cop. 2004;
 • OROSZLÁN Éva – SOÓKY Andrea: Kik voltak ők valójában? Írók-költők kézírásának nyomában [Kölcsey, Petőfi, Jókai, Ady, Kosztolányi, József Attila, Radnóti], Budapest, DFT Hungária, [2005];
 • BÓNUS Tibor: A csúf másik. A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról. Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Budapest, Ráció, 2006;

Tanulmánykötetek:

 • DÉR Zoltán: Ikercsillagok. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza. Tanulmányok, kritikák, dokumentumok, Újvidék, Forum, 1980;
 • DÉR Zoltán: Szülőföld és költője. Írások Kosztolányiról (Életjel könyvek), Szabadka, Veljko Vlahović Munkásegyetem, 1985;
 • KIRÁLY István: Kosztolányi. Vita és vallomás. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1986;
 • A rejtőző Kosztolányi. Esszék, tanulmányok, szerk.: MÉSZ Lászlóné, Budapest, Tankönyvkiadó, 1987;
 • DÉR Zoltán: Perben a pusztulással. Kritikák, tanulmányok, Újvidék, Forum, 1989;
 • BARLAY Ö. Szabolcs: A poézis teológiája. Irodalmi sarok [Váci, Vörösmarty, Reményik, Babits, Kosztolányi, József A., Wass, Mécs], Székesfehérvár, Prohászka Baráti Kör, 2007;
 • Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, szerk.: KULCSÁR SZABÓ Ernő – SZEGEDY– MASZÁK Mihály, Budapest, Anonymus, 1998;
 • KISS Ferenc: Kosztolányi-tanulmányok, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1998;
 • BENGI László: Az elbeszélés kihívása, Budapest, FISZ, 2000;
 • LENGYEL András: Játék és valóság közt. Kosztolányi-tanulmányok, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2000;
 • Hajnali részegség. In memoriam Kosztolányi Dezső, szerk: RÉZ Pál, Budapest, Nap, 2002;
 • DÉR Zoltán: Játék és szenvedély. Tanulmányok, adalékok, interjúk, [Subotica], Szabadegyetem, 2003;
 • SZŐKE György: Az árnyékvilág árkain. Írások József Attiláról és Kosztolányi Dezsőről, Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 2003;
 • POMOGÁTS Béla: Öt költő. Irodalomtörténeti tanulmányok [Ady Endre, Babits Mihály, Illyés Gyula, József Attila, Kosztolányi Dezső erdélyi vonatkozásai], Marosvásárhely, Mentor, 2005;
 • BALASSA Péter: Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz, szerk.: SZARKA Judit Budapest, Balassi, 2007;
 • Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön, szerk. HÓZSA Éva – ARANY Zsuzsanna – KISS Gusztáv, Szabadka, Városi Könyvtár, 2007;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Mann Jolán
Ellenőrizte (kiegészítette és a tételek csoportosítását elvégezte): Arany Zsuzsanna (MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport)