BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   


 

 

 
MONOGRÁFIÁK -
KODOLÁNYI JÁNOS

Monográfiák

  • DOMOKOSNÉ DÓKA Etelka: Kodolányi János, Pécs, Kultúra ny., 1940;
  • RAJNAI László: Kodolányi János, Székesfehérvár, Árgus Alapítvány – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára – Kodolányi Jámos Főiskola, 2002. [A mű 1956-ban íródott.];
  • TÜSKÉS Tibor: Kodolányi János, Budapest, Magvető, 1974,; Második kiadás: Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 1999;

Életével, munkásságával foglalkozó tanulmánykötetek

  • A mítosz, mint realitás. Tanulmányok Kodolányi Jánosról, szerk.: BAKONYI István, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999.;
  • Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, vál., szerk., összeáll.: CSŰRÖS Miklós, Budapest, Nap Kiadó, (In memoriam sorozat), 2001 [A kötet Kodolányival foglalkozó cikkeket, tanulmányokat és levéldokumentumokat tartalmaz, valamint közli Kodolányi néhány versét és vallomásos prózáját – némelyik írást szemelvényes formában.];
  • Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, szerk.: BIERNACZKY Szilárd, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002;
  • HORÁNYI Károly: Eredet és jelkép. Kodolányi János és kortársai, Budapest, Argumentum, 2004;
  • TÜSKÉS Tibor: Az újraolvasott Kodolányi. Tanulmányok, esszék, dokumentumok, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)