BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - KAFFKA MARGIT
életrajz és művek - tanulmányok  
 • DÉZSI Irén: Kaffka Margit élete és művei [1920], A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21-1925/26. tanévben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke, Szeged, 1926;
 • DÉNES Tibor: Kaffka Margit, Pécs-Budapest, Danubia, 1932. [SASSY Attila Kaffka Margitról készült pasztelljével]. - Ismertetések: F. I. [FÁBIÁN István] = Napkelet, 1935. 333-334. és Hungarus Viator [HANKISS János] = Debreceni Szemle, 1932. 433-434. és K. Gy. [KUNSZERY Gyula] = Élet, 1932. 280.; és LÁSZLÓ István = Napkelet, 1932. 672. és Korunk Szava, 1932. 18. szám és MÜLLER Gyula = Magyar Kultúra, 1932. 572. és SOLT (Spender) Andor, Dénes Tibor Kaffka Margitról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1932. 326-327. és SZABÓ Zoltán,= Névtelen Jegyző, 1932. 6. szám;
 • ÁGOSTON Julián: Kaffka Margit, Budapest, Szerző, 1934. - Ismertetések: B.Gy. [BÁLINT György] = Pesti Napló, 1934. 176. szám és BÁNHEGYI Jób = Pannonhalmi Szemle, 1935. 352-353. és f.g. = Magyar Hírlap, 1936. 221. szám és F. I. [FÁBIÁN István] = Napkelet, 1935. 333-334. és HORVÁTH Richárd = Korunk Szava, 1935. 118. és KÁLLAY Miklós = Képes Krónika, 1935. 25-26. szám és KOZOCSA Sándor = Diárium, 1935. 134. és NAGY Miklós = Magyar Kultúra, 1935. 37. és RÓNAY György = Élet, 1935. 205. és Rus. = Irodalomtörténet, 1935. 77-78. és SOLT Andor = Irodalomtörténeti Közlemények, 1936. 241;
 • RADNÓTI Miklós: Kaffka Margit művészi fejődése, Szeged, 1934 (Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Irodalomtörténeti Intézetének 14. szám kiadványa.); 2. kiadás: Szeged, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 1934. [Az első kiadás címlapján Radnóczi!] - Ismertetések: BOLDIZSÁR Iván = Nemzeti Újság, 1934. 209. és FEJTŐ Ferenc = Szocializmus, 1935. 89. és FORGÁCS Antal = Gondolat, 1935. 2. szám, 161-162. és GOGOLÁK Lajos = Budapesti Hírlap, 1934. 176. szám és KÁLLAY Miklós = Képes Krónika, 1934. 36. sz. és RÓNAY György = Vasárnap [Arad], 1934. 467-469. és SOLT Andor = Irodalomtörténeti Közlemények, 1934. 413. és SZABÓ Zoltán = Élet, 1934. 686. és SZINNYEI Ferenc = Irodalomtörténet, 1935. 28-29. és TÚRÓCZI-TROSTLER Joseph,= Pester Lloyd, 1934. 164. r. sz. és Magyar Szemle, 1934. 22. kötet, 1. szám, IX.;
 • ROLLA Margit: A fiatal Kaffka Margit, Budapest, Az MTA Könyvtára, 1980. (Az MTA Könyvtárának Közleményei 10 (85.);
 • ROLLA Margit: Kaffka Margit, II, Út a révig, Budapest, Az MTA Könyvtára, 1983;
 • FÖLDES Anna: Kaffka Margit, Pályakép, Budapest, Kossuth, 1987;
 • FÜLÖP László: Kaffka Margit, Budapest, Gondolat, 1987;
 • DÁVID Katalin Zsuzsanna: Kaffka Margit nárcisztikus hősnői. Színek és évek, Szeged, 1994;
 • BODNÁR György: Kaffka Margit, Budapest, Balassi, 2001. - Ismertetések: TAMÁS Attila = Alföld (53) 2002. 4. szám,108-111. és KRÁNICZ Gábor = Irodalomtörténeti közlemények (110) 2006. 6. szám, 707-711;

Életrajz – memoár:

 • Színek, évek, állomások. In memoriam Kaffka Margit, Vál., szerk., összeáll. BODNÁR György, Budapest, Nap Kiadó, 2005;
 • BORGOS Anna (szerk.): A Te színed előtt. Kaffka Margit szerelmei, Budapest, Holnap, 2006;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Jablonczay Tímea irodalomtörténész