BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
MONOGRÁFIÁK - FÜLEP LAJOS
  • GEROLD László: Fülep Lajos színikritikái Deák Péter társulatának nagybecskereki előadásairól, [Újvidék], [Hungarológiai Intézet], 1979;
  • A 100 éve született Fülep Lajos emlékére. Zum Gedenken Lajos Fülep anlässlich des 100. wiederkehrs seines Geburtstags, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatócsoport, 1985;
  • Fülep Lajos emlékkönyv. Cikkek, tanulmányok Fülep Lajos életéről és munkásságáról, vál., szerk., a jegyzeteket és a bibliográfiát összeállította: TÍMÁR Árpád, Magvető, Budapest, 1985;
  • Fülep Lajos Baranyában, összeállította: HUBER Kálmánné és MENDÖL Zsuzsa, Pécs, Baranya Megyei Könyvtár-TIT Baranya megyei Szervezete, 1985;
  • FODOR András: Ezer este Fülep Lajossal I-II., Magvető, Budapest, 1986;
  • NAGY Endre: Fülep Lajos művészetfilozófiája (1923-1944). Tanulmány, Budapest, Nagy Endre kiadása (Z-füzetek 15.), 1991.;
  • Fülep Lajos. A kísérőtanulmányt írta, a szövegeket vál.: VAJDA Kornél, Budapest, OPKM (Tudós tanárok, tanár tudósok), 2001;
  • Fülep Lajos élete, szerk., a magnetofonfelvételeket készítette, az összekötő szövegeket írta: DIZSERI Eszter, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2003;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)