BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - DÉRY TIBOR

Monográfiák, tanulmánykötetek

 • For Tibor Déry and the other 24 Hungarian intellectuals in prison, Paris, The Tibor Déry Commitee, 1959.;
 • Pour Tibor Déry et les 24 intellectuels hongrois en prison, Paris, Comité Tibor Déry, 1959.;
 • HOFFMANN, Leopold: Die Revolte der Schriftsteller gegen die Annullierung des Menschen. Tibor Déry und Marek Hlasko, Luxemburg, Sankt-Paulus-Druck, 1961.;
 • EGRI Péter: Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében, Budapest, Akadémiai, 1970.;
 • SZENESSY, Mario: Tibor Déry, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz, Kohlhammer, 1970.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében, Budapest, Szépirodalmi, 1973.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor, Budapest, Akadémiai, 1974.;
 • SZALAI Anna: Csereforgalom. Magány és közösség Déry Tibor regényeiben, Budapest, Szépirodalmi, 1982.;
 • Találkozások, interferenciák: Illyés Gyula, Déry Tibor. Emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Budapest, 1985. október 24. – 1986. április. A forgatókönyv és a katalógus írója, a kiállítás rendezője BOTKA Ferenc Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum – Múzsák, 1985.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Berlin. A Szemtől szembe forrásvidéke, Budapest, Argumentum, 1994.;
 • Kortársak Déry Tiborról. Szerkesztette és az interjúkat készítette BOTKA Ferenc, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1994.;
 • Megnyugodva és megbékélve: tollvonások DÉRY Tibor arcképéhez, Veszprém, Magyar Irodtörténeti Társaság, Veszprém – Prospektus GM, 1994.;
 • Vázlat az egészről: Déry Tibor tizenegy regénye, Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Veszprém – Prospektus GM, 1995.;
 • PUPP Réka – ÁBRAHÁM Piroska: Kísérletek irodalmi alkotások szövegszerkezeti elemzésére. Kolozsvár, Stúdium, 1997.;
 • Mérlegen egy életmű. A Déry Tibor halálának huszonötödik évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai. 2002. december 5–6., rend.: ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum, szerk.: BOTKA Ferenc, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003.;
 • KISS Endre: A huszadik század befejezetlen mondatai. Déry Tibor és vidéke, Budapest, Logos, 2008.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti Rohács Iván (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ)

vissza