BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
MONOGRÁFIÁK - CSÁTH GÉZA
életrajz és művek - tanulmányok  

Bibliográfiák:

  • DÉR Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia, Újvidék, Fórum, 1977;

Monografikus művek:

  • BÓKA László: Csáth Géza novellái, bölcsészetdoktori disszertáció, Budapest, [Franklin Ny.], 1937;
  • DÉR Zoltán: Az árny zarándoka. Csáth Géza emléke, Szabadka, Szabadkai Munkásegyetem, 1969;
  • SZAJBÉLY Mihály: Csáth Géza, Budapest, Gondolat, 1989;