BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - BABITS MIHÁLY

Bibliográfiák:

 • STAUDER Mária, VARGA Katalin: Babits Mihály. Bibliográfia, Budapest, Argumentum Kiadó, Magyar Irodalom Háza, MTA ITI, 1998.

Monografikus művek:

 • J. SOLTÉSZ Katalin: Babits Mihály költői nyelve, 1965;
 • ÉDER Zoltán: Babits Mihály a katedrán, 1966;
 • PÓK Lajos: Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében, 1967;
 • RÁBA György: A szép hűtlenek, Babits, Tóth Árpád, Kosztolányi műfordításai, 1969;
 • KARDOS Pál: Babits Mihály, Budapest, Gondolat, 1972;
 • VENDEL-Mohay Lajosné: „Áll a régi ház még...” Babits Mihály szülőháza, Szekszárd, Balogh Ádám Múzeum, 1974. Második kiadás: Budapest-Szeged, Nemzeti Kulturális Alap-Szekszárdi Önkormányzat, 1998. Harmadik kiadás: Szekszárd: Béri Balogh Múzeum, [!2006];
 • SIPOS Lajos: Babits Mihály és a forradalmak kora, 1976;
 • RÁBA György: Babits Mihály költészete 1903-1920, 1981;
 • RÁBA György, Babits Mihály, 1983;
 • „... külön tér külön idő...” Babits Mihály fényképei, (ikonográfia), összeállította: W. SOMOGYI Ágnes, a bevezetőt írta: KERESZTURY Dezső, 1983;
 • APRÓ Ferenc: Babits Szegeden, 1983;
 • NÉMETH G. Béla: Babits Mihály a szabadító, 1987;
 • TÖTTŐS Gábor: Babits Mihály -titkok nyomában, Szekszárd, 1991;
 • MELCZER Tibor: Babits Mihály Jónás könyve és más költemények, Pályakép versekkel, kiadta: MELCZER Tibor, 1993;
 • Babits Mihály kéziratai és levelezése, (Katalógus) 1–4, szerk. CSÉVE Anna, KELEVÉZ Ágnes, MELCZER Tibor, NEMESKÉRI Erika, PAPP Mária, 1993;
 • CSER László: Babits-emlék, Esztergom, 1993;
 • TÉGLÁS János (szerk.): A vádlott: Babits Mihály, Dokumentumok 1915–1920, 1996;
 • TÉGLÁS János (szerk.): Babits és a Petőfi Társaság, 1997;
 • KELEVÉZ Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája, Genetikus textológiai közelítés Babits költészetéhez, 1998;
 • TÉGLÁS János (szerk.): „most én vagyok hang helyetted...”. Török Sophie Babits Mihályról, Budapest, Palatinus, 2000;
 • SIPOS Lajos: Új klasszicizmus felé...., Budapest, Argumentum, 2002, Babits kiskönyvtár sorozat
  MAYER Erzsébet: „Az értelem iszonyú karma”. Észrevételek Babits Mihályról, Budapest, Anker-Print, 2003;
 • SIPOS Lajos: Babits Mihály, Budapest, Elektra Kiadóház, 2003;
 • MARGITTAI Gábor: Nyugtalan klasszikusok. Ars poeticák és arcpoétikák, hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében, Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor, 2005;
 • JENEI Teréz: Babits szépprózája az alakzatok tükrében A gólyakalifa című regény vizsgálata alapján, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.

vissza
életrajz és művek - tanulmányok