BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - AMBRUS ZOLTÁN
 • MÁRFFY Oszkár: Zoltán Ambrus, Torino, 1933. (Különlenyomat: Convivium);
 • DÁVIDNÉ ANGYAL Paula: Ambrus Zoltán, Budapest, Kertész Ny., 1934;
 • CSISZÁR Béla: Ambrus Zoltán, Budapest, Franklin ny., 1935. (Különlenyomat: Budapesti Szemle);
 • FALUDI István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete, Szeged, Athenaeum Ny., 1941. (Értekezések a magyar királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből);
 • F. AMBRUS Gizella: Ambrus Zoltán, Budapest, Akad. Ny., 1961, 141-154 (Különlenyomat: Irodalomtörténet);
 • FALLENBÜCHL Zoltán: Egy levelezéskötet margójára, Budapest, Akad. Ny., 1966, 224-227 (Különlenyomat: Filológiai Közlöny);
 • KOREK Valéria: Hangulat és valóság. Ambrus Zoltánról, München, Auróra, 1976. (Aurora könyvek);
 • LŐRINCZY Huba: Szépségvágy és rezignáció. A századforduló epikájáról, Budapest, Magvető, 1984. (Elvek és utak);
 • F. AMBRUS Gizella: Egyedül maradsz . Ambrus Zoltán élete és munkássága, Debrecen, Csokonai, 2000. (Csokonai literatura könyvek);

  A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Kekk Adrienn (OSZK - Elektronikus Dokumentum Központ - Magyar Elektronikus Könyvtár)

vissza