BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - ADY ENDRE
életrajz és művek - tanulmányok  

Bibliográfiák:

 • VITÁLYOS László- OROSZ László: Ady-bibliográfia (1896-1977), 1980;
 • VITÁLYOS László: Ady-bibliográfia, (1986-1987), 1990.

Monografikus művek:

 • RÉVÉSZ Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről, Gyoma, 1922;
 • ADY Lajos: Ady Endre, 1923;
 • RÉVÉSZ Béla: Ady Endre tragédiája, 1924;
 • KRÚDY Gyula: Ady Endre éjszakái, (1925), Budapest 1947. FÁBRI Anna (s. a. r. és utószó), Budapest, Noran, 2005;
 • MAKKAI Sándor: Magyar fa sorsa, 1927, Kolozsvár, Kriterion, 2003;
 • SÍK Sándor: Gárdonyi-Ady-Prohászka, 1929;
 • BÖLÖNI György: Az igazi Ady, Párizs, 1934;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Ady, 1934, bevezető: BALOGH Tamás, Kolozsvár, Polis, 2005;
 • DÉNES Zsófia: Élet helyett órák, 1939;
 • HALÁSZ Előd: Nietzsche és Ady, Budapest, 1942. Második átdolgozott kiadás: Szeged, Ictus, 1995;
 • ADY Lajosné [-DÉNES Zsófia]: Az ismeretlen Ady, 1943;
 • FÖLDESSY Gyula: Ady minden titkai, 1949;
 • BÓKA László: Ady Endre élete és művei, 1, 1955;
 • DÉNES Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek, 1957, átdolgozott kiadás 1983;
 • HEGEDŰS Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai, 1957;
 • LENGYEL Géza: Ady a műhelyben, 1957;
 • KOVALOVSZKY Miklós (szerk.): Emlékezések Ady Endréről 1-5, 1961-1993;
 • VATAI László: Az Isten szörnyetege, Washington, 1963;
 • VARGA József: Ady Endre, 1966;
 • MILLOK Éva: Fogoly a vártoronyban, 1968;
 • VEZÉR Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében, 1968;
 • SCHWEITZER Pál: Ember az embertelenségben, 1969;
 • VEZÉR Erzsébet: Ady Endre élete és pályája, 1969, átdolgozott kiadás 1977, javított, új kiadás 1997;
 • KIRÁLY István: Ady Endre, 1-2, 1970;
 • ROBOTOS Imre: Az igazi Csinszka, 1975, bővített kiadás 1980; javított, átdolgozott kiadás: 1995;
 • BALOGH László: Mag hó alatt, 1976;
 • Tegnapok és holnapok árján, szerkesztette: LÁNG József, 1977;
 • KOVALOVSZKY Miklós: Léda: legenda és valóság, 1980;
 • SCHWEITZER Pál: Szépség és totalitás, 1980;
 • KIRÁLY István: Intés az őrzőkhöz. Ady Endre költészete az első világháború éveiben, 1982;
 • VARGA József: Ady és műve, 1982;
 • BORBÉLY Sándor: Így élt Ady Endre, 1989;
 • SZILÁGYI Péter: Ady Endre verselése, 1990;
 • BENEDEK István: Ady Endre szerelmei és házassága, Budapest, Százszorszép, 1992. Budapest, Magyar Könyvklub, 2001;
 • BEKE Albert: Ady Endre és barátai új megvilágításban, 1994;
 • BÍRÓ Zoltán: Ady Endre sorsköltészete, Budapest, Püski, 1997;
 • LOSONCI Miklós: A képalkotó Ady, Budapest, Bíró, 1998;
 • LOSONCI Miklós: Képek Ady prózájában, Budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1998;
 • LŐKÖS István: Erlebnisse und Rezeption Krležas Kerempuh-Balladen aus ungarischer Sicht, München, Sagner, 1999;
 • SCHWEITZER Pál: Ady és Mylitta. Mű és élmény kapcsolata egy szerelem harminc versében, Budapest, Argumentum, 2000;
 • BORBÉLY Sándor: Ady Endre, Horpács, Mikszáth, [2000];
 • LOSONCI Miklós: Ady Párizsa, Budapest, Biró Family, 2001;
 • VARGA Katalin (szerk.): Ady szerelme: Ada, Ady-életmű Alapítvány, Argumentum, PIM, 2002;
 • H. NAGY Péter: Ady-kollázs, Pozsony, Kalligram, 2003;
 • PÉTER I. Zoltán: Ady Erdélyben, Budapest-Debrecen, Noran-Kinizsi, 2003;
 • DOMOKOS Mátyás (szerk.): A Komp-ország poétája. In memoriam Ady Endre, Budapest, Nap Kiadó, 2005;
 • PÉTER I. Zoltán: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon, Budapest, Noran, 2007.