BEVEZETŐ
ALKOTÓK
GALÉRIÁK

... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia
NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

SEBESTYÉN GYULÁNAK, A NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRI OSZTÁLYA IGAZGATÓJÁNAK KÖSZÖNÖLEVELE A NYUGAT KIADÓHIVATALÁNAK - Országos Széchényi Könyvtár/ Irattár: 50/1919

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖSZÖNŐLEVELE ADY ENDRE ÖZVEGYÉNEK, BONCZA BERTÁNAK - Országos Széchényi Könyvtár/ Irattár: 32/1919

 

 

 
A NYUGAT AJÁNDÉKA
kiállítás az OSZK Kézirattárában

2008. június

1919-ben Sebestyén Gyula, Kézirattárunk vezetője levélben fordult Boncza Bertához, hogy a gyűjtemény számára Ady kéziratokat/relikviákat szerezzen. A válasz nem maradt fenn, néhány hónappal később azonban a Nyugat szerkesztősége, feltehetően Csinszka megkeresésére, értékes kéziratokat ajándékozott a nemzeti könyvtárnak, Ady, Ignotus, Kosztolányi munkáit.
Egy évtizeddel később a halhatatlan szerkesztő, a már betegeskedő, személyes tragédiáktól sújtott Osvát Kaffka Margit kéziratait helyezte el nálunk.

A kiállítást Nemeskéri Erika rendezte Rózsafalvi Zsuzsa szakmai közreműködésével, valamint a Fotólabor, a Restaurátorműhely és a Kötészet munkatársainak mindig segítőkész, magas szintű technikai segítségével, amelyért itt is szeretnénk köszönetet mondani.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Földesi Ferenc
Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának vezetője

 

vissza