BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

MŰVEK

Bibliográfiák

 • Weöres Sándor. Összeállította: ZIMÁNÉ LENGYEL Vera. Budapest, [FSZEK], 1979. (Bibliográfia) [Lezárva: 1978. december 31-én. Felépítése: műfaji csoportosításon belül betűrendes. Index: név.];
 • Weöres Sándor. Ajánló bibliográfia gyerekeknek a költő 70. születésnapjára. [Felépítése: tematikus renden belül betűrendes]. Összeállította: HARANGOZÓ Attiláné. Debrecen, Megyei Könyvtár, 1983.;

Gyűjteményes munkák

 • Egybegyűjtött írások. Utószó: BATA Imre. 1–2. kötet. Budapest, Magvető, 1970. Második kiadás: 1973. Harmadik, bővített kiadás: 1–3. kötet, 1975. Negyedik bővített kiadás. 1981. Ötödik bővített kiadás: 1986. [!1987];
 • Versek a hagyatékból. Egybegyűjtött versek IV. Sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta: STEINERT Ágota. Budapest, Weöres Sándor örököse–Saxum, [Első kiadása: 1999. Új, javított kiadás: Versek a hagyatékból. Egybegyűjtött írások IV. 2000.
 • Színjátékok. [A függelékben a szerző kiadatlan drámáival]. Összeáll., a függeléket sajtó alá rend., az utószót írta: STEINERT Ágota. A Tyunkankuru című darab sajtó alá rendezése NEMESKÉRI Erika munkája. Budapest, Argumentum, Weöres Sándor örököse, (Weöres Sándor életműkiadás), 2005.;

Egybegyűjtött művek. A sorozatot szerk. és sajtó alá rend.: STEINERT Ágota. Budapest, Helikon. 2008–:

 • Egybegyűjtött költemények. 1–3. kötet, 2008–2009.;
 • Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Összeáll., ... sajtó alá rend., magyarázó jegyzetekkel és utószóval ell.: WEÖRES Sándor. A bev. tanulmány és forrásjegyzék KOVÁCS Sándor Iván munkája. A költészetünk vonulata c. tanulmányt BATA Imre írta. 1–2. kötet Harmadik bővített kiadás, 2010.;

Önálló kötetek

 • Hideg van. Versek. Pécs, Kultúra Nyomda, 1934. Reprint kiadás: Pécs, Baranya Megyei Könyvtár., (Pannónia könyvek), 1985.;
 • A kő és az ember. Versek. Budapest, Nyugat, 1935. Reprint kiadás: Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1986.;
 • A teremtés dícsérete. Pécs, Janus Pannonius Társaság, 1938. Hasonmás kiadás: Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1986.;
 • A vers születése. Meditáció és vallomás. Pécs, Dunántúli Nyomda, [Specimina 168. és A Filozófiai Intézetben készült dolgozat 15. sorozati megjelölésekkel]. 1939. Hasonmás kiadás: [Pécs], Baranya Megyei Könyvtár, (Pannónia könyvek), [1987].;
 • Theomachia. [Verses dráma]. Pécs, Dunántúli Nyomda, (A Janus Pannonius Társaság könyvtára. 14.), 1941.;
 • Bolond Istók. Elbeszélő költemény prózában. Budapest, Egyetemi Nyomda, (Diárium könyvtár), 1943.;
 • Medúza. Versek. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1943.;
 • A teljesség felé. Budapest, Móricz Zsigmond, 1945. Budapest, Tericum, 1995., [1997.], [1998.], 2000.;
 • Szemelvények. [Kétnyelvű kiadás.] Ford.: Chai Pengfei. Budapest, Argumentum, 2007., 2010.;
 • A szerelem ábécéje. Versek. Budapest, Singer–Wolfner, 1946.;
 • Elysium. Versek. Budapest, Móricz Zsigmond, 1946.;
 • Gyümölcskosár. Versek. HINCZ Gyula rajzaival. Budapest, Singer és Wolfner, 1946.;
 • A fogak tornáca. Versek. Budapest, Egyetemi Nyomda, 1947.;
 • Testtelen táj. [Prózaversciklus.] Budapest, Művészbolt, (Index röpirat- és vitairat-könyvtár. 12.), 1947.;
 • Bóbita. HINCZ Gyula rajzaival. Budapest, Ifjúsági, 1955. Budapest, Móra, 1962. 1968., 1972., 1978., 1980., 1982., 1987., 1991. [Tizedik felújított kiadás]: 1994. [Tizenegyedik felújított kiadás], 1995., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. [Huszonötödik kiadás]: 2010.;
 • Csalóka Péter. [A címadó bábjáték szerzője Weöres Sándor]. Budapest, Művelt Nép, 1955.;
 • A hallgatás tornya. Harminc év verseiből. Illusztrálta a szerző. Budapest, Szépirodalmi, 1957.;
 • WEÖRES Sándor – KÁROLYI Amy: Tarka forgó. 120 vers az év tizenkét hónapjára. Ill.: SZÁNTÓ Piroska. Budapest, Magvető, 1958. Második kiadás, Ill. KERESZTES Dóra.[ Budapest], Santos–Bynt Kft., 1995. Harmadik kiadás: [2004], 1995.;
 • Tűzkút. Budapest, Magvető, 1964.;
 • Ugyanaz: Párizs, Magyar Műhely, 1964.;
 • KÁROLYI Amy: A harmadik ház. Ill.: WEÖRES Sándor. Budapest, Magvető, 1965.;
 • KASS János – WEÖRES Sándor: Gyermekjátékok. Pieter BRUEGHEL festménye nyomán rajzolta: KASS János. Vers: WEÖRES Sándor. [Verses képeskönyv.] Budapest, Móra, 1965.;
 • Hold és sárkány. [Tartalma: Octopus, avagy Szent György és a sárkány históriája, A holdbeli csónakos]. Ill.: SZÁSZ Endre. Budapest, Magvető, 1967.;
 • Merülő Saturnus. Budapest, Magvető, 1968.;
 • REISMANN János: Savaria földjén. Bev. Dobozy Imre. Verses mottók Weöres Sándor. Budapest, Corvina, 1968.;
 • Zimzizim. Budapest, Móra, 1969. Új kiadása: Tercium, 2001., 2002.;
 • Fairy spring. Freskók és stukkók egy vidám színházba. [Budapest], Helikon, 1970., (Philobiblon), 1988.;
 • Gondolatok az ólombetűről. Versek az ABC 25 betűjéhez. Pablo Neruda: Óda a nyomdához és Juhász Ferenc: A betű c. művével együtt]. Budapest, s. n., 1971. [;
  SANTARCANGELI, Paolo: A betűk mágiája vagyis. Elmélkedés és huszonöt variáció a jelekről, jelentésükről és a szimbólumokról. [Weöres Sándor verseivel]. Ford.: LATOR László. Budapest, Európa, 1971.;
 • Psyché. Egy hajdani költőnő írásai. Budapest, Magvető, 1972., 1975., 1977., 1980. Újabb kiadás: REICH Károly rajzaival. Budapest, Pesti Szalon, 1995.;
 • REICH Károly – WEÖRES Sándor: Télország. [Verses képeskönyv]. Budapest, Móra, 1972.;
 • Ha a világ rigó lenne. HINCZ Gyula rajzaival. Budapest, Móra Kiadó, 1973. Második kiadás: 1976. Harmadik kiadás: 1978. Negyedik kiadás: 1981. Ötödik kiadás: 1986. Hatodik kiadás: Pozsony, Kalligram, 2007. Hetedik kiadás, Pozsony, Kalligram, 2009.;
 • Tizenegy szimfónia. Budapest, Szépirodalmi, 1973.;
 • 111 vers. Budapest, Szépirodalmi, 1974.;
 • Abc. Budapest, M. Helikon, Szépirodalmi, 1974.;
 • Az éjszaka csodái. Budapest, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1974.;
 • Buba éneke. Szekszárd, Szekszárdi Nyomda, 1974.;
 • WEÖRES Sándor–KÁROLYI Amy: Hetedhét ország. Budapest, Kossuth, 1975.;
 • Áthallások. WEÖRES Sándor rajzával. Budapest, Szépirodalmi, 1976.;
 • Válogatott versek. Budapest, Magvető–Szépirodalmi, (30 év), 1976.;
 • Csalóka Péter. Írta: Heilwig KRUG et al. [A címadó bábjáték szerzője Weöres Sándor]. A terveket rajzolta: BALOGH Beatrix, WAGNER Tamás, ZÁGON Bertalan. Rendezői tanácsok: HÍVES László, M. LÁZÁR Magda, Tarbay Ede. Budapest, NPI, (Bábjátékosok kiskönyvtára 68.), 1977.;
 • Három veréb hat szemmel. Antológia a magyar költészet rejtett értékeiből és furcsaságaiból. Összeállította, sajtó alá rendezte, magyarázó jegyzetekkel és utószóval ellátta: WEÖRES Sándor. A bevezető tanulmány és forrásjegyzék KOVÁCS Sándor Iván munkája. A Költészetünk vonulata című tanulmányt BATA Imre írta. Budapest, Szépirodalmi, 1977. Második bővített kiadás, Budapest, Magvető, 1983. Harmadik kiadását lásd az Egybegyűjtött művek alatt.;
 • Harmincöt vers. Budapest, Magvető, 1978.;
 • Egysoros versek. Szántó Tibor montázsaival. Budapest, M.agyar Helikon–Szépirodalmi, 1979.;
 • MARTYN Ferenc – WEÖRES Sándor: Baranyai képek. A bevezető tanulmányt írta: TÜSKÉS Tibor. Budapest, Képzőművészeti Alap, [Rezjume na russkom jazyke. Deutschsprachige Zusammenfassung. Résumé en langue française]. 1979.;
 • Ének a határtalanról. Budapest, Magvető, 1980.;
 • Weöres Sándor kézírásos könyve. [Versek és rajzok]. Budapest, Szépirodalmi, 1981.;
  Mahruh veszése. [Vers. Bibliofil kiadás. Japán technikával. 250 számozott, dedikált példány.]. Békéscsaba, Békés Megyei Könyvtár, 1982.;
 • Színjátékok. Budapest, Magvető, 1983.;
 • Posta messziről. [Versek.]. Budapest, Magvető, 1984.;
 • Magyar etűdök. Száz kis énekszöveg. [Weöres Sándor kéziratos verseskönyvének hasonmás kiadása]. [Budapest], Weöres Sándor, 1985. Hasonmása: Budapest, Tercium, 2006.;
 • Weöres Sándor legszebb versei. Bukarest, Albatrosz, 1985.;
 • Kútbanéző. A könyvet Weöres Sándor rajzai díszítik. [Versek]. Budapest, Magvető, 1987.;
 • A sebzett föld éneke. [Versek. Károlyi Amy utószavával]. Budapest, Magvető, 1989.;
 • Holdbeli csónakos. Weöres Sándor. Budapest, Prológus, (A magyar dráma fóruma 4.), 1991. További kiadása: Holdbéli csónakos. Mese bábokkal két részben... Szerk.: DOBÁK Lívia. [Budapest], Nemzeti Színház–Palatinus, (Nemzeti Színház színműtár), 2003.;
 • Szent Miklós. Szerk.: SZÁNTÓ Tibor. Budapest, Kiss F., [Versciklus. Az utószót Kovács Sándor Iván írta]. 1992.;
 • KÁROLYI Amy – WEÖRES Sándor: Weöres Sándor titkai. Károlyi Amy és Weöres Sándor kéziratos verseskönyve, 1947–1948. [Budapest], Cserépfalvi, 1993.;
 • WEÖRES Sándor – KÁROLYI Amy: Tollrajzok. Írta: KÁROLYI Amy. Szerk.: SZÁNTÓ Tibor. Előszó: KOVÁCS Sándor Iván. [Budapest], Philobiblon, [Számozott példány: 500.], 1995.;
 • Találkozásom Sevcsenkóval. Ill. SZÁSZ Regina. A Borda Antikvárium hatodik bibliofil kiadványa. [Kézzel számozott példány: 111.]. [Budapest], Borda Antikvárium, 1998.;
 • WEÖRES Sándor – NYISZTOR Zoltán: Párhuzamos napló. Weöres Sándor és NYISZTOR Zoltán keleti útja. Budapest, Terebess, 1998.;
 • Ungvár-Németi Tóth László versei. Budapest, Tótfalusi Kis Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, ("Génius" könyvek), 1999.;
 • Pajzán versek. [A szerző 1950-ben írt kéziratos füzetének hasonmása.]. [Budapest], Helikon, 2001.;
 • Octopus, avagy. Tragikomédia öt felvonásban, két részben. Szövegváltozatát FODOR Géza et al. kész. Budapest, Balassi–Katona József Színház, 2002.;

Monográfiák, tanulmánykötetek

 • MERJA Niemi: Runoantologia kaivojen maa. [Disszertáció Illyés Gyula, Weöres Sándor, Nagy László, Váci Mihály, Pilinszky János költészetéről.] Jyväskylä, Yliopisto, 1977.;
 • MOLNÁR Ildikó, A.: Weöres Sándor költői nyelvének hangtanából. Budapest, ELTE, (Nyelvtudományi dolgozatok 22.), 1977.;
 • TAMÁS Attila: Weöres Sándor. [Bibliográfia: 257–263. o.], Budapest, Akadémiai, (Kortársaink), 1978.;
 • BATA Imre: Weöres Sándor közelében. Budapest, Magvető, (Elvek és utak), 1979.;
 • KENYERES Zoltán: Tündérsíp. Weöres Sándorról. [Bibliográfia: 345–352. o.]Budapest, Szépirodalmi., 1983.;
 • Weöres Sándor 70. születésnapjára. [Bibliofil kiadás]. Készítették a Pécsi Szikra Nyomda dolgozói. Pécs, Pécsi Szikra, 1983.;
 • Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben. Írta és összeáll.: KÁROLYI Amy. A kötet képanyagát összegyűjt., vál. és a felvételeket készítette: MOLDOVÁN Domokos. Budapest, Magvető, 1984.;
 • KÁROLYI Amy: Bezárt ház. [Versek]. Rajz. WEÖRES Sándor. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, (Pannónia könyvek), 1989.;
 • Magyar Orpheus. Weöres Sándor emlékezetére. Összeáll., szerk., sajtó alá rend.: DOMOKOS Mátyás. Budapest, Szépirodalmi, 1990.;
 • Weöres Sándor diákkori versesfüzete, iskolai dolgozata, levelei. Győr, Hazánk, 1992. [A Műhely, ISSN 0138-922X ; 1992. évi száma. Az utószót TURBÓK Arnold Bertalan írta.];
 • Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai. Budapest, Szépirodalmi, 1993.;
 • Weörestől Weöresről. [Szemelvények. Bibliográfia: 35. o.]. Összeáll.: TÜSKÉS Tibor. Budapest, Tankönyvkiadó, 1993.;
 • ALBERT Zsuzsa: Legendás irodalom. Berda József, Czibor János, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kormos István, Németh László, Pilinszky János, Szerb Antal, TERSÁNSZKY Józsi Jenő, Végh György, Weöres Sándor legendái. Budapest, Szindbád, 1994.;
 • NAGY L. János: Ismétlések és értelmezések Weöres Sándor verseiben. [Bibliográfia: 58–63. o.]. Budapest, Akadémiai, (Nyelvtudományi értekezések 143.), 1996.;
 • Egybegyűjtött levelek. Szerk.: BATA Imre és NEMESKÉRI Erika. A jegyzeteket kész.: NEMESKÉRI Erika. Az utószót írta: BATA Imre. Budapest, Pesti Szalon–Marfa-Mediterrán, 1998.;
 • NAGY L. János: Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. [Bibliográfia 89–97. o.] Második bővített kiadás, Budapest, Akadémiai, 1998.;
 • HORVÁTH Kornélia: Tűhegyen. Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből. József Attila, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Petri György. [Bibliográfia: 189–197. o.] Budapest, Krónika Nova, 1999.;
 • SCHEIN Gábor: Weöres Sándor. [Bibliográfia: 11. o.]. Budapest, Elektra Kiadóház, (Élet-kép sorozat), 2001.;
 • BALOGH Kinga: A véges és a végtelen egymásba fonódása. Szellemi kalandozás Weöres Sándor: Talizmán című verse kapcsán. [Bibliográfia: 8. o.], Szeged, Bába, 2002.;
 • DOMOKOS Mátyás: A porlepte énekes. Weöres Sándorról. [ Budapest], Nap, 2002.;
 • NAGY L. János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében. Budapest, Akadémiai, 2003.;
 • Öröklét. In memoriam Weöres Sándor. [Oktatási segédkönyv]. Vál., szerk., összeáll.: DOMOKOS Mátyás. Budapest, Nap, (In memoriam), 2003.;
 • RÁCZ István: Emlékeim Weöres Sándorról. Budapest, Nap, 2003.;
 • TÜSKÉS Tibor: A határtalan énekese. Írások Weöres Sándorról. Budapest, Masszi, 2003.;
 • Weöres és Pécs. Vallomások, dokumentumok, emlékek. [Bibliográfia a jegyzetekben]. Vál., szerk., összeáll.: TÜSKÉS Tibor. Pécs, Csorba Győző Megyei Könyvtár, 2003.;
 • RICHTER Sára: Beszélgetés Weöres Sándorral és Károlyi Amyval. [Életrajz]. [Bev.: SZAKOLCZAY Lajos]. [Budapest], Napkút, 2004.;
 • ÚJVÁRI Edit: "A mindenség hullámzó nászruhád". Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében. [PhD]. Szeged, JGYF, 2004.;
 • LŐCSEI Péter: Szombathelyi emlékpohár. Weöres Sándor és Szombathely. Szombathely, Vasi Szemle Szerkesztősége, 2007.;
 • TARJÁN Tamás: Weöres Sándor. Psyché. Budapest, Akkord, 2008.;
 • FERENCZINÉ Ács Ildikó: Gyermekversek muzsikája. Weöres Sándor költemények a gyermekkari irodalomban. Nyíregyháza, Bessenyei, 2010.;

  

 

 

 

 
ALKOTÓK - WEÖRES SÁNDOR
monográfiák - tanulmányok  

WEÖRES Sándor [e.: vörös] (Szombathely, 1913. június 22. – Budapest, 1989. január 22.): Költő, műfordító, drámaíró.

Földbirtokos katonatiszt apa és művelt polgárcsaládból származó anya egyetlen gyermeke. Csöngén élt, gyermekkorától nagy műveltségű felnőttekkel érintkezhetett. Pápán, Szombathelyen, Győrött, Sopronban végezte középiskolai tanulmányait; 1933-ban Pécsett volt joghallgató, majd bölcsész, ekkor ismerkedett meg Fülep Lajossal. 1932-ben jelent meg első verse a Nyugatban, 1934-ben pedig első kötete, a Hideg van. 1935-ben Baumgarten-jutalomban, 1936-ban Baumgarten-díjban részesült. 1937-38-ban Észak-Európában és Távol-Keleten járt. 1939-ben a vers keletkezéséről értekező önvallomásával doktorált (A vers születése). Könyvtáros lett Pécsett, de sok időt töltött Budapesten is. 1947-ben Pestre költözött, 1948-ban feleségül vette Károlyi Amyt. Hosszabb olaszországi tanulmányutat tett. Világszemlélete miatt támadások érték; 1949-től csak műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Színes, dallamos versein nemzedékek nevelődtek (Bóbita, 1955; Ha a világ rigó lenne, 1974). 1951-ben könyvtárosi állásából is elbocsátották. Kodály Zoltán, aki már a 15 éves lírikus versét (Öregek) megzenésítette, támogatta. 1956 végén megjelent Weöres Sándor gyűjteményes kötete; 1957-től 1964-ig ismét nehezen tudta megjelentetni írásait. 1966-ban Nyugat-Európában és az USA-ban járt. A nyolcvanas években mind súlyosabb betegségekkel küzdött. Kossuth-díjas (1970).

Költészete kezdetben a Nyugat lírikusainak erős hatását mutatja; leginkább természetes, naiv őszintesége egyéníti. Maradandó Babits Mihály és Füst Milán befolyása: a személyiség háttérbe húzódásában, a kitalált helyzetekben, "szerepekben" való megszólalásban. Korán megmutatkozott a primitív és az ősi megnyilatkozási formákhoz való vonzódása (A kő és az ember, Maláji ábrándok, Első emberpár); mitikus asszír és ógörög költői művek átírására is több ízben vállalkozott (Istar pokoljárása, Gilgames, Theomachia). Tudatosan vállalta, hogy különböző stílusokat asszimiláljon. Medúza (1944) című kötetében már saját világát építette. Fölfogására Hamvas Béla is hatott, akár a keresztény és a platoni szemlélet. Az emberi érzékek szerinte csak a jelenségek fölszínét közvetítik, de a praktikumra irányuló értelem sem jut mélyebbre, igazabb látásig; ezzel csak egy magasabb rendű, az ősit meg nem tagadó szellemiség tud élő kapcsolatot teremteni. Alacsonyabb szinten a játékosság és a naiv, nyitottságát el nem veszítő szemlélődés, magasabban a harmóniák, ritmusok törvényeihez igazodó művészi alkotó tevékenység. Szerinte a közvetlen tapasztalással észlelhető vagy a tudományos kategóriákkal rendbe foglalható történelem sem több kicsinyes részérdekektől meghatározott, zavaros történéshalmaznál; az igazi a szellem alakváltásaiban ragadható meg (Egy másik világ, Őrültekháza, Örök sötétség tapad., Le Journal, XX. századi freskó). Ez utóbbi megvalósítására törekedett életművének sokféleségével: képi, érzelmi, gondolati és hangzáselemeket hordozó anyagának zenei megszerkesztésével (kisebb változatokban: Magyar etűdök, Rongyszőnyeg; nagyobb kompozícióban: Háromrészes ének, Harmadik szimfónia). A társadalmi változások ritkán késztették - ekkor is többnyire áttételesen - megnyilatkozásra (XX. századi freskó, Elesett katonák, Relációk), a közvetettséget néha az általános létélmények vagy a létbölcselet kifejezéséig fokozva (A reménytelenség könyve, Mahruh veszése, Nehéz óra). Számára az átélt rettenetek az egyetemes értékvesztés részei, s mivel a cselekvés megoldást nem hozhat, e rettenetek teremtenek alkalmat a cselekvésről való lemondás megfogalmazásához. Mítoszaiban és más nagy verseiben a világgal való ősegység helyreállításának, a férfi-nő viszonylatoknak, az anyag és a szellem ellentéteinek és a művészlétnek a kérdéseit dolgozta föl (Hatodik szimfónia, Az elveszített napernyő, Medeia, Orpheus). A szürrealistáktól tanult laza képzettársítás Weöres Sándor soraiban éppúgy találkozik a primitív szemlélet titokzatosságával, mint a gyermekversek friss játékosságával, a zenei motívumszerkesztéssel vagy a modern szabadversépítés eljárásaival; bravúros verselésének köszönhetően rendkívül sok versváltozatot alakított ki (Fughetta, Fuga, Változat egy népdalra, Grádicsok éneke, Dob és tánc, Ablak az éjbe, Négy korál). Gyakran juttatta jelentős szerephez az írásképet (Kínai templom, Keresztöltés, Tapéta és árnyék, Egérrágta mese). Versportréinak egy része is fontos (Három emlékmű, József Attila utolsó fényképére), lényegesen nagyobb azonban a súlya negyven darabból épített szonettciklusának (Átváltozások). Ebben az örök alakváltás, az átszellemült vándorlás eszményeit sugallva talán legteljesebb kifejtését adta harmóniaeszményének és a változás-változatlanság egységéről kialakított fölfogásának. E ciklus kiemelkedő darabjai: Proteus, Marsyas és Apollon, A nyüzsgés, A kilyukadt világ, Autophagia, A benső végtelen, Animus, Anima, In aeternum. Szerepjátszó készségét és stílusvirtuozitását Psyché című kötetében bontakoztatta ki a legszabadabban: ez a kitalált időrendjéből következő fejlődésen túl motivikusan is megszerkesztett versgyűjtemény a másfélszáz évvel korábbi időbe képzelt költőnőnek, Lónyai Erzsébetnek ellentétek közt őrlődő életéről, különös lelkivilágáról vall. Weöres Sándor kései lírájában nagyobb szerepet kapnak a személyes tényezők. Kiemelkedő költői műve még a Hetedik, a Nyolcadik, a Kilencedik szimfónia (ezeket részben korábban külön megjelent darabokból állította össze többtételes alkotásokká), A föld meggyalázása, Fairy Spring, Salve Regina, Variációk Sevcsenko témáira, Internus, Merülő Saturnus. Írt mesejátékokat, oratóriumdrámát és egyfelvonásos drámai költeményt; megszokottabb drámatípusokhoz közelebb álló műveiben leginkább a hatalomváltás problémái foglalkoztatják. Legértékesebb közülük a középkor végi Észak-Afrika színterére helyezett, alakok sokféleségét mozgató, problémákban és költői értékekben is gazdag Octopus.

Weöres Sándor műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott: angol, német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin szerzőktől többnyire közvetlenül (közvetítéssel más nyelvekből is) tolmácsolt művekkel a magyar fordításirodalom élvonalába emelkedett. Különös figyelmet érdemelnek a szemléletével rokon kínai versek átültetései.

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Tamás Attila szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza

 

Idegen nyelvű szövegkiadások:

Angol:

 • Hungarian angthology. A collection of poems. Select and transl. Joseph GROSZ, W. Arthur BOGGS. Munich, Griff, 1963. 2. ed. Toronto, Pannonia, 1966.;
 • Selected poems. Sándor Weöres, Ferenc Juhász. Transl. Edwin MORGAN, David WEVILL. Harmondsworth, Penguin Books, 1970. Harmondsworth – Baltimore – Ringwood, Penguin, (Penguin modern European poets). 1970.;
 • Modern Hungarian poetry. Edited, and with an introduction by Miklós VAJDA. Foreword by William Jay SMITH. By Lajos KASSÁK et al. Translators CONNOR, Tony et al. Budapest–New York, Corvina–Columbia Univ. Press, 1977.;
 • If all the world were a blackbird. Poems. Transl. by Alexander FENTON. Aberdeen, Aberden Univ. Press, 1985.;
 • Today. An anthology of contemporary Hungarian literature. Ed. under the auspices of the Hungarian Writers' Association. Sel. by Éva TÓTH. Prose transl. by George F. CUSHING et al. Verse transl. by Alan DIXON et al. [Budapest,], Corvina, 1987.;
 • Eternal moment. Selected poems. [Az eredeti verscímekkel]. Ed. and with an introd. by Miklós VAJDA. Forew. by William Jay SMITH. Afterw. by Edwin MORGAN. Drawings by Sándor WEÖRES. Transl. from the Hungarian by Alan DIXON et al.[St. Paul etc.]–Budapest,–London, New Rivers Press–Corvina–Anvil Press Poetry, 1988.;
 • Self-portrait. Selected poems by Sándor Weöres. [Magyar és angol nyelven]. Transl. by William Jay SMITH et al. Közread. a Magyar Iparművészeti Főiskola. Budapest, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1991.;
 • The lost rider. A bilingual anthology. [A versek magyar és angol nyelven]. Sel. and ed. by Péter DÁVIDHÁZI et al. Transl. by László T. ANDRÁS et al. Budapest, Corvina, 1998.;
 • 62 poems. [Fordítás.] From the Hung. by István TÓTFALUSI. Budapest, Maecenas, 2004.;

Cseh:

 • Ze dľbánu nekonečna. Uspo. Béla HAP. Přeloľ. Václav DANEK, Béla HAP. Doslov Petr RÁKOS. Praha, Odeon, 1978.;
 • Veľ mlčení. Přel. Béla HAP. Přebásnil Václav DANEK. Praha, BB art, 2003.;

Eszperantó:

 • La feino, La serenado de Johacjo la pupo. Trad.: Kálmán Kalocsay; Bela kesto estis. Trad.: Márton Fejes; Hortulan' sur branco ora. Trad.: Imre Szabó; Restigado. Trad.: Adalberto Hules; Morti. Trad.: Vilmos Benczik; Fresko de la jarcento XX. Trad.: Vilmos Benczik; El „Orbis Pictus”. [Orbis Pictus], La parolanta fonto. Trad.: Kálmán Kalocsay; Saturno en descendo. Trad.: Imre Szabó = Hungara antologio, Budapest, Corvina, 1983. 341–349. o.;

Finn:

 • Miten lapset matkustavat. [Hetedhét ország] Teksti Joker Altus, kuvitus Erika URAI, suomennos Anita MITRO©IN. Helsinki, Kansankulttuuri Oy, 1984.;
 • Kivi ja ihzinen. Runoja ja proosarunoja. Suoment., toimit. Hannu LAUNONEN, Béla JÁVORSZKY Porvoo, Söderström, 1986.;

Francia:

 • Dix-neuf poemes. Trad. Lorand GÁSPÁR, Bernard NOEL, Ibolya VIRÁG. Paris, L'Alphée, 1948.;
 • Terre Hongroise 1848–1948. Trad. et commentaire: H. MONTARIER, H. KALLUS. Boudry, La Baconniére, (Les cahiers de la saison. 10.), 1948.;
 • Anthologie de la Poésie Hongroise du 12e siécles a nos jours. Réd., épilogue: Ladislas GARA. Trad Andrée APPERCELLE et. al. Préf. László CS. SZABÓ. Paris, Seuil, 1962.;
 • Mes poétes Hongrois. Présentation et préf. Eugene GUILEVIC. Trad. Ladislas GARA et. al. Budapest, Corvina, 1967. Második kiadás: 1977.;
 • Sept poetes hongrois. Tibor DÉRY, Sándor et al. Adaptation française de György TIMÁR, Bernard VARGAFTIG. Fumel, s. n., 1974.;
 • Poésie hongroise. Anthologie. Poemes choisis et adaptés par Marc DELOUZE. Traductions de RÁCZ Judit et al. Illustrations de VERESS Pál. Budapest, Corvina, 1978.;
 • Chants de Na Conxy Pan. [Dalok Na Conxy Pan-ból.] Traduits et illustrés par Akos DITROI. DITRÓI Ákos fordításában és rajzaival, Paris– Budapest, Ditrói Á., 1998.;
 • Valse triste; Le visage; Petit air; Complainte; Les pas maudits 1940; Le chant du revenant;Nocturnum; Épitaphe princiere; Antimaigrichon; La tour qui a mal aux dents; Personne dans la chambre. = Gouttes de Pluie. Poésie de Hongrie au XX-éme siécle, choix, trad., préface: Georges Timár, Budapest, Fekete Sas, 2001, 134–141. o.;

Holland:

 • De toren van het wzijgen. Vál. szerk. DEDINSZKY Erika. Bev. KIBÉDI VARGA Áron. Ford. DEDINSZKY Erika, KIBÉDI VARGA Áron. Amsterdam, Muelenhoff, 1977.;

Horvát:

 • Koji će me naći (Akik megtalálnak); Zakon svijeta (Világ törvénye); Grofičica (Grófkisasszony); Davidov ples (Dávid tánca); Knjiga beznađa (A reménytelenség könyve); Freska XX stoljeća (XX. századi freskó); Orfej (Orpheus); Godiąnjaci prirode (A természet évkönyvei); Skriveni svijet (A rejtett ország) = Zlatna knjiga madarske poezije. Sastavio i preveo: Enver ČOLAKOVIĆ. Zagreb, Nakladni Zavod Matice Hrvatske, 1978. 478–495. o.;
 • Gloginja (Galagonya); Rundov (Bodri). Prev.: Katarina GUBRINSKI-TAKAČ,= Riječ. Časopis za knjiľevnost i kulturu Hrvata u Mađarskoj, 1999. br. 1., 40–41. o.;

Lengyel:

 • Kraj ukryty. Wybral. Gracja Kerényi. Przeloz. Miron Bialoszewski, Gracja Kerényi. Warszawa, PIW, 1970.;

Litván:

 • Vereąas ©andoras poezija. Verté Vladas ©imkus. Vilnius, Vaga, (Vengru poetai), 1972.;

Macedón:

 • Kneľevska grobnica. Izbor, prep. Paskal GILEVSKI. Skopje, Ogledalo, 1985.;

Német:

 • REISMANN János: Savaria und Ungebung. Einl. Imre DOBOZY. Mottos in Versen Sándor WEÖRES. Übers. Heinz KAHLAU. Budapest, Corvina, 1968.;
 • Anthologie ungarischer Lyrik von Sándor Weöres, Sándor Csoóri etc. Hrsg. Jeanna EBNER, Rudolf HENZ. Salzburg, Müllner, 1969.;
 • Der von Ungern. Gedichte und fünf Zeichnungen. Übers. Barbara FRISCHMUTH, Robert STAUFFER, Nachw. Barbara FRISCHMUTH. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969.;
 • War mal eine schöne Lade. Nachdichtung Heinz KAHLAU. Berlin, Kinderbuchverl, 1976.;
 • Gedichte. Berlin, Verl. Neues Leben, 1978.;
 • Der von Ungern. Gedichte und acht Zeichnungen. Übers. Barbara FRISCHMUTH, Robert STAUFFER, Nachw. Barbara . Frankfurt a. M., Suhrkamp. 1991.;

Norvég:

 • Hvisking i mörket. Dikter. Utv., innl. Vince SULYOK. Overs. Odd ABRAHAMSEN [et al.]. Oslo, Aschehoug, 1977.;

Olasz:

 • Lirici ungheresi. Scelti e tradotti. introd e note: Folco TEMPESTI. Firenze, Vallecchi, 1950.;
 • Le piu belle pagine della letteratura ungherese. A cura di Folco TEMPESTI. Milano, Nuova Accademia, 1957.;
 • Poesia ungherese del novecento. Red. Mario de MICHELL, Eva ROSSI. Milano, Schwarz, (La poesia del Novecento. 3.), 1960.;
 • Lirica ungherese del '900. Scelta, introd. e trad. Paolo SANTARCANGELI. Parma, Guanda, (Collana Fenice. N. s. 1.), 1962.;
 • Poeti ungheresi del '900. A cura di Umberto ALBINI. Torino, ERI. 1976.;
 • Verso la perfezione. La nascita della poesia. [A teljesség felé. A vers születése.] Pref., trad. di Paolo SANTARCANGELI. Introd. di Tibor KARDOS.Torino, Bona, 1977.;
 • Trilogia di poeti ungheresi. Sándor WEÖRES, György SOMLYÓ, Sándor RÁKOS. Assortimento, introd. e trad. di Paolo SANTARCANGELI. Firenze, Vallecchi, 1984.;

Orosz:

 • Szovremennaja Vengerszkaja Poezija. Szosztav. Miklós SZABOLCSI, Oleg ROSZSZIJANOV. Moszkva, Progreszsz, 1973.;
 • Ognennyj kolodec. Stihi. Sost. V. SEREDY. Predisl. E. MALYHINOJ. Per. O. ROSSIÂNOVA i dr. Moskva, Raduga. 1988;

Román:

 • Versuri. Versiune românească i cuvînt înainte de Veronica PORUMBACU. Bucureşti, Univers, 1972.;

Spanyol:

 • El reverso de la luz. Cuatro poetas húngaros. Selección de poemas de László KÁLNOKY, Ágnes NEMES NAGY, János PILINSZKY, Sándor WEÖRES. Traducidos por Rodrigo ESCOBAR HOLGUÍN y Vera SZÉKÁCS. Selección de Vera SZÉKÁCS. Publ. por Universidad Nacional de Colombia. Bogota– Budapest, Univ. Nacional de Colombia–Orpheusz, 1999.;

Svéd:

 • Sex Ungerska Poeter. Modern ungersk lyrik. Urval. Géza THINSZ. Tokval. Werner ASPENSTRÖM. et. al. Stockholm, Bonniers, (Svalans lyrikklub. 19.), 1968.;
 • Dikter. Fyra koraler. Övers. av Géza THINSZ, Tomas TRANSTRÖMER. Rytmens gudinna Fordom var du en lind. Stockholm, s. n., 1970.;
 • Tystnadens torn. Dikter i urval av Géza THINSZ. Tolk. av Werner ASPENSTRÖM [et al.] Stockholm, Bonniers, 1973.;
 • Det högre ljuset. Dikter. ... övers, ... tolkningar av Ove BERGLUND. Stockholm, Brända böcker, 2009.;

Szerb:

 • Preobraľenja. Prev. Ivan V. LALIĆ, Károly ÁCS. Pog.: BORI Imre. Novi Sad, Forum, 1965.;
 • Polusan (Félálom); Kamen i čovek; Prvi ljudi;
 • Sirene pre vazduąnog napada; Mesec i majur; Bubanj i ples; Lice. (Prev.: Ivan V. LALIĆ) = Novija mađarska lirika, priredili: Ivan IVANJI, Danilo KI©, preveli: Ivan IVANJI, Danilo KI©, Ivan V. LALIĆ. Beograd, Nolit, 1970.;
 • 40 pesama. Smederevo, Smederevska pesnička jesen, Naą glas, 1988.;
 • Ka potpunosti. Prev. Sava BABIĆ. Pogovor Bela HAMVA©. Banja Luka, Zaduľbina Petar Kočić, 2000.;

Szlovák

 • Znamenia. Preloľ., doslov Vojtech KONDRÓT. Bratislava, Slov. Spisovatel', 1973.;
 • Keby svet bol drozdom. Básne pre deti. Prel. Gregor PAPUČEK. Budapeąt', Etnikum, 1997.;
 • Keby bol svet drozdom. Vybr. a prel. Ivan KUPEC. Bratislava, Mladé letá. 1988;

Szlovén

 • Boben in ples. Izbrane pesmi, prev.: Joľe HRADIL, Kajetan KOVIČ. Ljubljana–Murska Sobota, Drľavna zaloľba Slovenije, Pomurska zaloz?ba, 1983.;

Műfordítások (csak az első kiadások adatai):

 • MAR©AK, Samuil Âkovlevič: Kölykök a ketrecben. Ford.: WEÖRES Sándor. Budapest, Ifjúsági, 1953.;
 • ©EVČENKO, Taras Grigorovič: Kobzos. Válogatott költemények. Ford.: WEÖRES Sándor. Budapest, Új Magyar Kiadó, 1953.;
 • K'Ü Jüan: Csü Jüan versei. Ford. WEÖRES Sándor. Prózára ford., utószó és jegyz.: TŐKEI Ferenc. Budapest, Szépirodalmi, 1954.;
 • RUSTAVELI: A tigrisbőrös lovag. Budapest, Új Magyar Kiadó, 1954.;
 • LAXNESS, Halldór Kiljan: Független emberek. Hősköltemény. angolból Ford.: SZENTKUTHY Miklós. A verseket ford.: WEÖRES Sándor. CSERGEZÁN Pál. Budapest, Új Magyar Kiadó, 1955.;
 • SCOTT, Walter: Ivanhoe. Ford.: SZINNAI Tivadar. A verseket ford.: WEÖRES Sándor. Ill.: WÜRTZ Ádám. Budapest, Ifjúsági, 1955.;
 • WHITMAN, Walt: Fűszálak. Szerk.: KARDOS László, SZENCZI Miklós. Ford.: SZABÓ Lőrinc, WEÖRES Sándor et. al. Budapest, Új Magyar Kiadó, (A világirodalom klasszikusai). 1955.;
 • ZETKIN-Milowidowa, Emilia: Az ifjú Sztálin. A verseket ford.: WEÖRES Sándor. Budapest, Ifjúsági, 1955.;
 • MANN, Thomas: Válogatott tanulmányok. Ford.: SZABÓ Ede, LÁNYI Viktor, WEÖRES Sándor, FALUDI János fordításának felhasználásával. Vál. és jegyz. ell.: GERA György. Budapest, Magvető, 1956.;
 • A lélek idézése. Műfordítások. Budapest, Európa, 1958.;
 • LAO Ce: Az Út és Erény könyve. Filozófiai költemény. Ford.: WEÖRES Sándor. A kínai eredetiből magyar prózára ford., az utószót, a jegyz. írta: TŐKEI Ferenc. Budapest, Európa, 1958.;
 • BRUSOV, Valerij Âkovlevič: Valerij Brjuszov Válogatott költeményei. Ford.: WEÖRES Sándor et al. Szerk. és az utószót írta: TÖRÖK Endre. Budapest, Magvető, 1959.;
 • MAO Ce-tung: Mao Ce-tung 21 verse. A nyersfordítás, a jegyz. és az utószó: JÓZSA Sándor munkája. Budapest, Magvető, 1959.;
 • SCOTT, Walter: Rob Roy. [Regény]. Ford. és az utószót írta: SZINNAI Tivadar. A verseket ford.: WEÖRES Sándor. Budapest, Móra, 1959.;
 • SHELLEY, Percy Bysshe: A megszabadított Prometheus. Lírai dráma. Ford., az utószót és a jegyz. írta: WEÖRES Sándor. Budapest, Móra, 1961.;
 • MALLARMÉ, Stéphane: Stéphane Mallarmé költeményei. Franciából ford.: WEÖRES Sándor. Prózaversford., jegyz. és utószó: DOBOSSY László. Budapest, Magyar Helikon, 1964.;
 • SCOTT, Walter: Puritánok utódai. Regény. Fordította: SZINNAI Tivadar. A verseket fordította: EÖRSI István, WEÖRES Sándor. Az utószót BART István írta. Budapest, Európa, 1964.;
 • HO Si Minh: Börtönnapló. Versek. Prózára ford., utószó és jegyz.: ECSEDY Ildikó. Ford.: WEÖRES Sándor. Budapest, Európa, 1965.;
 • DANTE, Alighieri: Színjáték. Pokol 1–5. ének. Budapest, Akadčmiai Nyomda, 1966.;
 • POPA, Vasko: Ostromlott derű. Vál. VUJICSICS D. Sztoján. Ford., utószó: WEÖRES Sándor. Budapest, Európa, 1968.;
 • BIAŁOSZEWSKI, Miron: Micsoda szerencse. 99 vers. Vál. és utószó: KERÉNYI Grácia. Ford.: KERÉNYI Grácia, Weöres Sándor. Budapest, Európa, 1974.;
 • SANTARCANGELI, Paolo: Szökőár . Versek és prózai írások. Ford.: Paolo SANTARCANGELI, Weöres Sándor. Budapest, Európa, 1974.;
 • CUMMINGS, Edward Estlin: E. E. Cummings 99 verse. Ford.: KÁLNOKY László, TANDORI Dezső, WEÖRES Sándor. Vál. és utószó: GÉHER István. Budapest, Európa, 1975.;
 • Egybegyűjtött műfordítások. 1–3. köt. Budapest, Magvető, 1976.;
 • KALMÁR György: KALMÁR György [172után] utazásai. A Prodromus Summájának Post Scriptuma. Bev., ford., átd.: WEÖRES Sándor. Budapest, Magyar Iparművészeti Főiskola, 1976.;
 • SUTARSKI, Konrad: Konrad Sutarski versei. Fordította: CSOÓRI Sándor ... et al. Budapest, Európa, 1976.;
 • VARGA Domokos: Ős Napkelet. Az írott történelem kezdetei. [Versrészletek fordításaival]. Budapest, Móra, 1976.;
 • Sasok és kondorkeselyűk. Navatl és kecsua költészet. Válogatta, az előszót, az ismertető szövegeket írta, a mitológiai mutatót és a szójegyzéket összeállította: SIMOR András. Fordította: CSALA Károly et al. Budapest, Magvető, 1977.;
 • Janus PANNONIUS versei. Budapest, Szépirodalmi–Madách, 1978.;
 • RACIN, Kočo: Fehér hajnalok. Fordította: WEÖRES Sándor. Budapest, Európa, 1978.;
 • TÓTFALUSI KIS Miklós: Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. [A kárta latin szövege és magyar fordítása]. A latin szöveget sajtó alá rendezte: KULCSÁR Péter. Fordította: JAKÓ Zsigmond, TÓTH István és WEÖRES Sándor. Budapest, Akadémiai, 1978.;
 • ZUPANČIČ, Oton: Te titok-virág. Válogatott versek. Fordította: WEÖRES Sándor. Válogatta, szerkesztette Joľe HRADIL. [Budapest]–Murska Sobota, Európa–Pomurska zaloľba, 1978.;
 • ZUPANČIČ, Oton: Ti skrivnostni moj cvet. Válogatott versek. [Magyar-jugoszláv közös kiadás. 500.]. Izbor poezije. Fordította: WEÖRES Sándor. Válogatta, szerkesztette Joľe Hradil. [Budapest]–Murska Sobota, Európa–Pomurska zaloľba, 1978.;
 • HERBERT, Zbigniew: Az angyal kihallgatása. [A válogatás a Wiersze zebrane (Warszawa : Czytelnik, 1971) és a Pan Cogito c. kiadványok alapján készült. Versek. A címadó vers eredeti címe: Przesłuchanie aniota]. Fordította: WEÖRES Sándor, NAGY László, GIMES Romána. Válogatta. KOVÁCS István. Az utószó PÁLYI András munkája. Budapest, Európa, (Napjaink költészete), 1979.;
 • Slap. Négy szlovén költő. Dragotin KETTE, Ivan CANKAR, Josip MURN, Oton ZUPANČIČ. ©tirje slovenski pesniki. Dragotin KETTE, Ivan CANKAR, Josip MURN, Oton ZUPANČIČ. Válogatták Joľe HRADIL és Kajetan KOVIČ. Összeállította és az utószót írta: Kajetan KOVIČ. Fordította: WEÖRES Sándor. Uredil in spremno besedo napisal: Kajetan KOVIČ. Prevedel: Joľe HRADIL. Prepesnil: Sándor WEÖRES.Budapest–Ljubljana, Európa–Drľavna zaloľba Slovenije, 1979. [!1981].;
 • Zuhatag. Négy szlovén költő. Dragotin KETTE, Ivan CANKAR, Josip MURN, Oton ZUPANČIČ. Válogatta: Joľe HRADIL és Kajetan KOVIČ. Összeállította és az utószót írta: Kajetan KOVIČ. Fordította: WEÖRES Sándor. Budapest–Ljubljana, Európa–Drľavna zaloľba Slovenije, 1979. [!1981].;
 • SZEPSI CSOMBOR Márton: Europica varietas. A szöveget gondozta és magyarázta: KULCSÁR Péter. Az előszót KOVÁCS Sándor Iván írta. A latin versbetéteket WEÖRES Sándor fordította. Budapest, Szépirodalmi, 1979.;
 • REJ, Mikołaj – KOCHANOWSKI, Jan – SĘP Szarzyński, Mikołaj: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp Szarzyński versei. Válogatta: PÁLYI András. Budapest, Európa, (Lyra mundi), 1980.;
 • SHAKESPEARE, William: VIII. Henrik. Fordította: WEÖRES Sándor. Az utószót GEHER István írta.[Budapest], Európa, (William Shakespeare drámái), 1980.;
 • Templomablak. Istenes versek és műfordítások. Harmadik kiadás. Írta: SYLVESTER János et al. A kötet anyagának összegyűjtése, a bevezető és a szerzőkről adott ismertetés FÜKŐ Dezső munkája. Budapest, Református Zsinati Iroda, 1980.;
 • Janus PANNONIUS válogatott munkái. Ford.: BERCZELI A. Károly et al. A jegyzeteket és a jegyzetszótárt: UGRIN Aranka készítette. Budapest, Kozmosz, 1982.;
 • Janus PANNONIUS. [Versek]. Ford.: KARDOS Tibor et al. Budapest, Szépirodalmi, (Magyar remekírók), 1982.;
 • JAYADEVA: Pásztorének. [Versciklus]. WEÖRES Sándor fordítása. Budapest, Magvető, 1982.;
 • Vlagyimir MAJAKOVSZKIJ válogatott versei. Ford.: TAMKÓ SIRATÓ Károly et al. Budapest, Kozmosz, (A világirodalom gyöngyszemei). 1982.;
 • CUMMINGS, Edward Estlin: E. E. Cummings öt verse. [Ford.: WEÖRES Sándor, TANDORI Dezső]. Készült a Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai tanszékén.[ Budapest], M. Iparművészeti Főiskola, 1983.;
 • KOSOVEL, Srečko: Ősz a karsztokon. Versek. Ford.: PÓR Judit, TANDORI Dezső, WEÖRES Sándor. Vál. és az utószót írta Joľe HRADIL. Budapest, Európa, 1984.;
 • SANTARCANGELI, Paolo: Sötét láng. [Versek. Az olasz nyelven írottak Weöres Sándor fordításában]. Budapest, Magvető, 1986.;
 • A pillangó álma. A régi Kína bölcsessége. [Szemelvények. Ford. Weöres Sándor et al.] Összeáll.: DOBOS László. [Budapest], Helikon, 1992.;
 • KIPLING, Rudyard: Riki-tiki-tévi és más történetek. A dzsungel könyvének második része. Ford.: BENEDEK Marcell. A verseket WEÖRES Sándor ford. Budapest, Ciceró, 1997.;
 • QU Yuan: A főváros siratása. [Gyermekversek]. Prózára ford., a kínai szöveget gond.: TŐKEI Ferenc. A prózafordítást versbe öntötte: WEÖRES Sándor. Jegyzetekkel ell.: TOKAJI Zsolt. Budapest, Móra, 1997.;
 • QU Yuan: Kilenc varázsének. (Csü Jüan: Kilenc dal). Az eredeti szöveg WEÖRES Sándor műfordításával, TŐKEI Ferenc előszavával, TOKAJI Zsolt jegyzeteivel. [Budapest], Balassi, (Kínai-magyar könyvek), 1998.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rohács Iván (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ)