BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

MŰVEK


A MEK állományában: művei

Első kiadások:

 • Elmék, eszmék. Tanulmányok, Budapest, IGE, 1937;
 • Verhaeren, Pécs, Janus Pannonius Társaság, 1939;
 • Kodolányi János, Pécs, 1941;
 • Sziriát oszlopai. Elsüllyedt kultúrák, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1942;
 • Az újabb magyar irodalom 1880–1940. Az életrajzi és könyvészeti részt összeáll. HARCOS Ottó, Budapest, Szukits, 1942;
 • Az üstökös csóvája. Dokumentumok Petőfiről, Pécs, Dunántúli Magvető, 1957;
 • Stonehenge. Fotó: PANYIK István, SELLEI Sarolta, Budapest, Corvina, 1975;
 • Dunántúl, utószó: TÜSKÉS Tibor, fotó: PANYIK István, SELLEI Sarolta. Bővített, átdolgozott kiadás, Budapest, Magvető, 1975;
 • Pergő évek, Budapest, Magvető, Tények és tanúk sorozat, 1976;
 • Az elveszett paradicsom. Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1988;
 • Petőfi arca. Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1990;
 • Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése, Budapest, Mundus, 2000;

Életműsorozat:

 • Az elveszett paradicsom, utószó: RAJNAI László, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1994;
 • Az ötödik ember I–III, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1995–1997;
 • Kelet és Nyugat határán, Pécs, Pro Pannonia, 1996;
 • Varázstudomány I–II., szerk.: MEZEY Katalin, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1998–2000;
 • Az írás és a könyv története, szerk., lábjegyzetek, utószó, névmutató, képanyagok válogatása, irodalomjegyzék: KERESZTÚRI József, szerk. szöveggondozás: MEZEY Katalin, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2001;
 • Sziriát oszlopai. Szerk. Mezey Katalin, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2002;
 • Katonaköltők, Az üstökös csóvája, Dunántúl, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2006;
 • Pergő évek. Szerk. és utószó MEZEy Katalin, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2006;
 • Összegyűjtött tanulmányok. Szerk. MEZEY Katalin, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2006;
 • Egy irodalmi korszak számvetése, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2008;
 

 

 
ALKOTÓK - VÁRKONYI NÁNDOR
monográfiák - tanulmányok  

VÁRKONYI Nándor (Pécs, 1896. május 19. Pécs, 1975. március 11.): irodalom- és tudománytörténész, szerkesztő, író.

Várkonyi Hildebrand Dezső öccse. 1914-ben Nyitrán érettségizett. 19141918-ban magyar-francia szakos egyetemi hallgató Budapesten. 19181919-ben Tajnán gr. Révay József házitanítója volt, majd Budapesten élt. 1921-ben elvesztette hallását. 1924-ben Pécsett kinevezték egyetemi könyvtárossá. 19251926-ban a Symposiont szerkesztette. 1935-ben egyetemi magántanárrá habilitálták. 19411948 között a Sorsunk szerkesztője volt. 1956-ban nyugdíjba ment. Fiatal korában verseket, elbeszéléseket írt, fordított. Tudománytörténeti munkáiban rekonstruálta az archaikus ember szellemi alkatát, sajátos világképét, mítoszait. Hagyatékában gazdag levelezése és számos kéziratos műve maradt; az utóbbiak kiadása folyik.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Tüskés Tibor szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

Levelezés:

 • VÁRKONYI Nándor: Levelek Csányi Lászlóhoz 1966–1973. (1–2.) = Jelenkor, 1986, 5. szám, 431–440, és 6. szám, 515–519;
 • HAMVAS Béla – VÁRKONYI Nándor: Hamvas Béla és Várkonyi Nándor levelezése Közread. és bev. TÜSKÉS Tibor = Új Forrás, 1993, 10. szám, 92–107;
 • KODOLÁNYI János: Kodolányi János levelezéséből. Néhány levél Várkonyi Nándornak. Közreadta, bevezető: ifj. KODOLÁNYI János = Új Horizont, 1993, 2, 63–70;
 • KODOLÁNYI János: Kodolányi János első levelei Várkonyi Nándornak. Közreadta, bevezető: ifj. KODOLÁNYI János = Hitel, 1994, 9, 85–92;
 • KODOLÁNYI János: Levelek Várkonyi Nándornak, jegyzetek: CZAKÓ Gábor = Magyar Szemle, 1994, 5, 498–505;
 • VÁRKONYI Nándor levelei Takáts Gyulának. 1–2. Közreadta, bevezető: TAKÁTS Gyula = Somogy, 1997, 1–2, 83–94, 177–180;
 • VÁRKONYI Nándor levelei Takáts Gyulának. 3–4. = Somogy, 1997, 3–4, 287–295, 397–398;
 • KODOLÁNYI János: Levélről levélre. 1. Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése. Vál., szerk. és az előszót írta ifj. KODOLÁNYI János, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadói Kft., Kodolányi életműsorozat, 2000;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)