BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK

 • Angyalok harca. Versek, Budapest, Athenaeum, 1926;
 • Váltott lélekkel. Versek, Budapest, Athenaeum, 1929, [1937];
 • Mint oldott kéve, Budapest, Pantheon, 1932;
 • Szilveszter. [Novellák], Debrecen, Nagy K. és Tsai, Új írók 7., 1933;
 • Viola. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1935;
 • Dózsa [György] Történelmi dráma, Budapest, Kelet Népe, 1939;
 • Higgy a csodában. Versek, Budapest, Athenaeum, 1941;
 • Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai, Budapest, Sarló, 1947;
 • Dózsa [György] Történelmi dráma, Budapest, Fehér Holló, Műkedvelők színháza, 1948;
 • Sárközi György válogatott versei, Budapest, Szépirodalmi, 1954;
 • Babaváros. [Képeskönyv], Budapest, Ifj. Kiadó, 1955;
 • Mint oldott kéve. Történelmi regény, Budapest, Zrínyi, 1957. Budapest, Szépirodalmi, Magyar elbeszélők, 1970, 1979. Mint oldott kéve, Budapest, Helikon, 2007;
 • Sárközi György válogatott versei, Budapest, Móra, 1959;
 • Babaváros, Budapest, Móra, 1959;
 • Ég s föld között. Sárközi György összegyűjtött versei és versfordításai, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • Sárközi György válogatott versei, Budapest, Orpheusz, 1993;
 • Sárközi György összegyűjtött versei és versfordításai, Budapest, Unikornis, 1999;

Fordításai:

 • HOFFMANN, E. T. A.: Brambilla hercegnő, Budapest, Franklin, 1926, 1930;
 • KATAJEV, Valentin: A sikkasztók. Regény, Budapest, Athenaeum, Athenaeum könyvtár 3., 1929, 1935. Budapest, Cserépfalvi, 1943. Budapest, Európa, 1968;
 • GREEN, Julien: Adrienne. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1931. Budapest, Szépirodalmi, 1983;
 • BARBUSSE Henri: Erő. Az életen túl. Az igazmondó. [Elbeszélések], Budapest, Athenaeum, 1928, 1932
 • MAUROIS Andre: Az asszonyok útja. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1932;
 • MANN Thomas: Jákob. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1934;
 • MANN Thomas: József. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1934;
 • CHOROMANSKIU Michal: Orvosok és betegek, Budapest, Athenaeum, 1935;
 • MAURIAC Francois: Az éjszaka vége. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1935;
 • MANN Thomas: József Egyiptomban. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1937;
 • PETRARCA Francesco Daloskönyve, Budapest, Franklin, Kétnyelvű remekművek 2., 1943;
 • MANN Thomas: József és testvérei. [Regény], Budapest, Athenaeum, 1946. Budapest, M. Helikon, 1963. Budapest, M. Helikon-Európa, 1968. Budapest, Európa, 1975, 1986;
 • GOETHE: Faust. [Tragédia], Budapest, Hungária, 1947. Budapest, Szépirodalmi, 1953, 1964, 1965. Budapest, Új M. Kiadó, 1956;
 • MANN Thomas: Mario és a varázsló. Tragikus úti élmény, Budapest, Európa, 1958. Budapest, Szépirodalmi, 1962, 1967. Budapest, M. Helikon-Európa, 1970, 1972;
 • CHOROMANSKIU Michal: Féltékenység. Regény, Budapest, Európa, 1975;
 • HOFFMANN, E. T. A.: Diótörő és Egérkirály, Budapest, Európa, 1977; Budapest, Móra, 1979;
 

 

 
ALKOTÓK - SÁRKÖZI GYÖRGY
monográfiák - tanulmányok  

SÁRKÖZI György (Budapest, 1899. január 22. Balf, 1945. március 8.): költő, író, műfordító.

Vasúti tisztviselő fia. Iskoláit Vácott és Budapesten végezte. Jogi, zenei és bölcsészeti tanulmányokba kóstolt bele, de oklevelet nem szerzett. 19191938 között az Athenaeum lektora. 1918-tól a Nyugat munkatársa. 1927-ben részt vett a Pandora szerkesztésében, 19351938 között szerkesztette a Választ, 193738-ban a Magyarország felfedezése sorozatot. 1936-ban feleségül vette Molnár Mártát. A népi írók harcostársa, a Márciusi Front egyik szervezője volt. 1939-ben részt vett a Kelet Népe munkájában, de hamarosan kiszorult a közéletből. 1944-ben munkaszolgálatra hívták be; a nyilasok elhurcolták; munkatáborban éhen halt.

Osvát Ernő fiatalon fedezte fel, de csak 1926-ban jelent meg első kötete (Angyalok harca). Lírája éterikus, természetrajongása nosztalgikus. Világképében a katolicizmus panteista elemekkel vegyül. A szabad verset klasszikus ritmusemlékekkel ötvöző eljárásában a kozmikus harmónia kifejezésének törekvése ölt testet. Az Angyalok harca sikere után költői fejlődése megtorpant (Váltott lélekkel, 1927). Érdeklődése a Trianon utáni nemzeti és társadalmi kérdések felé fordult; kiábrándultsága, a megcsömörlött, fáradt értelmiségi élményvilága és hanghordozása az akkori Szabó Lőrinc erőtlenebb rokonának mutatja (Virrasztó, Aludni, mindig aludni). Egy időre eltávolodott a lírától. A Mint oldott kéve (1931, második kiadás: 1970) alapos előtanulmányok után írt történelmi regény. Hőse Mednyánszky Cézár, az 1848-49-es honvéd hadsereg tábori főpapja, aki harcra buzdítja Görgey csapatait. A romantikus fordulatokban bővelkedő cselekmény az emigrációban hitében meghasonló főhős öngyilkosságával végződik, párhuzamot sugallva az 1849 és 1919 utáni idők tragédiái között. Dózsa (1939) című drámája a szegényparasztsággal és a népi értelmiséggel való azonosulás dokumentuma. A népi ügy melletti elkötelezettség költői stílusára is kihat: a Higgy a csodában! (1941) tárgyköre és költészettana a harmincas évek népi lírájához áll közel (Balogh András), egyben az antifasiszta humanizmus megnyilatkozása (Zord idők). Sárközi György műfordítói életművéből kimagaslik a Faust első részének és Thomas Mann József-tetralógiájának tolmácsolása.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Csűrös Miklós szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza

 

Idegen nyelvű szövegkiadások:

Lengyel:

 • Lalkowo. Bajka, (Babaváros), przel. Stanislaw ¦REDNICKI, Budapest, Corvina, 1958, 1960;

Német:

 • Puppenstadt, (Babaváros), übertr. von István FROMMER, Budapest, Corvina, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961;

Orosz:

 • Kukol’nyj gorodok, (Babaváros), perev. Irina ONYSUK, Budapest, Corvina, 1958;

Olasz:

 • Con l'ala immota; Lotta di angeli; Ai giovani = Accordi magiari. Poesie tradotte da Gino SIROLA. Prefazioni di Aladár SCHÖPFLIN, Trieste, Casa Editrice, Parnaso, 1928. 173, 174–175, 176. o.;

Francia:

 • Crois au miracle; Gouttes de pluie. = Gouttes de Pluie. Poésie de Hongrie au XX-éme siécle, choix, trad., préface: Georges Timár, Budapest, Fekete Sas, 2001, 64–65. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)