BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

MŰVEKOttlik Géza művei, Budapest, Magvető, 2005

 • Hajnali háztetők. Kisregények;
 • Iskola a határon. Regény;
 • Minden megvan. Elbeszélések;
 • Próza. Esszék, tanulmányok, interjúk;
 • Buda. Regény, Magvető;
 • Hajónapló, Budapest, Magvető;
 • Rádió. Előadások, tanulmányok, emlékezések. [Többségében kiadatlan írások], Budapest, Magvető, 2009;

Hangoskönyv

Egyéb

 • GARABÓ Gereben: Osztrák népmesék, átdolgozta: OTTLIK Géza, Budapest, Móra Kiadó, 1965;
 • GARABÓ Gereben, DEBRECZENI Gyöngyi és OTTLIK Géza meseátdolgozásai, Budapest, Móra, 1983;

Idegen nyelvű kiadások

Angol:

 • School at the frontier (Iskola a határon), transl. Kathlen SZÁSZ, New York, Harcourt, 1966;

Cseh:

 • ©kola na hranici (Iskola a határon), přeloľ. Mila ZADRA®ILOVÁ, Praha, Odeon, 1974;

Észt:

 • Katused varavalges (Hajnali háztetők), tolk.: Tiiu KOKLA, Tallinn, Perioodika, 1998;

Francia:

 • Une école a la frontiere. Roman (Iskola a határon), trad.: Ladislas GARA, Georges KASSAI, Georges SPITZER, Paris, Éd. du Seuil, 1964;

Holland:

 • School aan de grens. Roman (Iskola a határon), vert door: Mari ALFÖLDY, Amsterdam, Wereldbibl., 2003;

Horvát:

 • ©kola na granici (Iskola a határon), prev.: Ivo MEDEN, Zagreb, Zora, 1967;

Lengyel:

 • Szkola na granicy (Iskola a határon), przeloz.: Tadeusz OLSZANSKI, Warszawa, Panstwowy Inst. Wyd., 1980. PIW, 1973;

Német:

 • Die Schule an der Grenze. Roman (Iskola a határon), Übers.: Ita SZENT-IVÁNYI, Berlin, Volk u. Welt, 1973. Frankfurt a. M., 1963;
 • Es ist alles da, (Minden megvan) = Die letzte Zigarre im „Arabischen Schimmel”. Ungarische Erzählungen, Hrsg. von Heinrich Weissling, aus dem Ungarischen übertr. u. mit bio-bibliographischen Angaben vers. von Heinrich Weissling, Leipzig, Dieterich, 1988, 555–601;
 • Die Weiterlebenden. [Továbbélők], Deutsch von Éva ZÁDOR, Kortina Verlag, 2007;
 

 

 
ALKOTÓK - OTTLIK GÉZA
monográfiák - tanulmányok  

OTTLIK Géza (Budapest, 1912. május 9. Budapest, 1990. október 9.): író, műfordító.

Apja belügyminisztériumi titkár, császári és királyi kamarás, akit Ottlik Géza másfél éves korában elveszített. 192326-ban a kőszegi katonai alreáliskola, 192629-ben a budai katonai főreáliskola hallgatója. Műveiben a katonaiskola írói magánmitológiájának meghatározó színhelye. Érettségi után beiratkozott a budapesti egyetem matematika-fizika szakára, Fejér Lipót tanítványaként szerzett végbizonyítványt. Első írásai 1931-ben jelentek meg a Napkeletben. Egyetemi hallgatóként az Új Nemzedék munkatársa, 1933-tól a Budapesti Hírlap bridzsrovatának szerkesztője. 1939-ben Babits közölte a Nyugatban A Drugeth-legenda című elbeszélését. A háború alatt légoltalmi szolgálatra osztották be, üldözötteket mentett (többek között Vas Istvánt). A háború befejezésekor a magyar szellemi élet megújítását tervezte, a Nyugat hagyományait folytatva. 194546-ban a M. Rádió dramaturgjaként dolgozott. Huszonöt év magyar irodalma címmel előadásokat tartott a rádióban, hangjátékokat fordított és írt (A Valencia-rejtély). 1945-től 1957-ig a Magyar PEN Klub titkára. Az Iskola a határon című regényének 1948-ban Továbbélők címmel elkészült első változatát maga kérte vissza kiadójától. A mű Továbbélők címmel 1999-ben jelent meg. A dogmatikus irodalompolitika éveiben kiszorult az irodalmi életből, fordításokból élt. A kitelepítéstől csak az írószövetség közbenjárása mentette meg. Kényszerű hallgatása 1957-ben ért véget, amikor megjelent Hajnali háztetők című kisregénye, amelynek első változatát még 1944-ben adta közre a Magyar Csillag. Újraírta az Iskola a határon című regényét, amely 1959-ben jelent meg. Alkotói módszeréhez tartozott, hogy műveit évtizedeken át csiszolgatta. 1960 őszén kitűnő fordításaiért az angol kormány tanulmányútra hívta meg Londonba. 1969-ben megjelent elbeszéléskötetében csak a könyv címét is adó Minden megvan volt új. Az egyetlen hosszabb terjedelmű műve, a Lengyel Péter gondozásában 1993-ban megjelent Buda, az Iskola a határon ikerdarabjaként készült, s föltételezi ennek ismeretét. 1981-ben József Attila-díjat, 1985-ben Kossuth-díjat, 1988-ban Szép Ernő-díjat, 1990-ben Örkény-díjat kapott.

Írásmódjára kezdetben Kosztolányi és Márai, valamint André Gide volt a legnagyobb hatással; Kosztolányit élete végéig mesterének vallotta. A 30-as évek végén, 40-es évek elején írt elbeszéléseiben alakult ki sajátos írói látása és technikája: az élet és a művészet, a tényleges és a kitalált felcserélhetőségének s egymással való helyettesítésének, a nézőpontok és értékrendek különbözőségéből fakadó viszonylagosságnak, az értelmezés és újraértelmezés állandóan ismétlődő kényszerének s végül az események szeszélyes időrendje és a példázatszerű alapgondolat közötti feszültségnek megélése és érzékeltetése. A Hajnali háztetők két festő és szerelmeik története; vonzások és taszítások erőterében alakul sorsuk, melynek esetleges tanulsága megfejthetetlen. Fikció minden: nincs érdemi különbség aközött, ami megtörtént, és ami megtörténhet. Az Iskola a határon növendékei ismételten határhelyzetbe kerülnek, állandó választási kényszerben élnek: az autonómia, a szolidaritás és a behódolás, a nyájszellem értékei között kell választaniuk. Tudatosítaniuk kell az egyén magára utaltságát, és azt, hogy a külső kiszolgáltatottságot csakis a belső függetlenség ellensúlyozhatja valamennyire. Nincs igazság és törvény, csak kifürkészhetetlen gondviselés van; embernek maradni az embertelenségben: olyan kegyelmi állapot, amelynek természetéről csak sejtéseink vannak. A bizonytalanságot fokozza, hogy nem egy, hanem két elbeszélője van a regénynek; a különböző nézőpontból előadott események más és más, olykor egymást kizáró megvilágítást nyernek. A Buda szereplői részben ugyanazok mint az Iskola a határon című regénynek; a korábbi regény időkeretei mindkét irányban meghosszabbodnak. Ugyanakkor hiányzik belőle az Iskola a határon áttekinthető rendje; csak az eleje és a vége rögzített, a közbülső részek sorrendje majdnem tetszőleges. A regény önéletrajzi elbeszélője csak akkor szüntetheti be tevékenységét, ha az író élete megszakad élet és művészi alkotás tökéletes összefonódását teremtve meg ezzel. Ottlik Gézát olyan szerzők vallják mesterüknek, mint Tandori Dezső és Esterházy Péter.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Veres András szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza


Idegen nyelvű kiadások

Angol:

 • Nothing's Lost. [Minden megvan] transl.: Eszter MOLNÁR = Nothing's lost. Twenty-five Hungarian short stories, sel.: Lajos ILLÉS, Budapest, Corvina, 1988, 65-102. o.;

Olasz:

 • Scuola sulla frontiera (Iskola a határon), trad.: Bruno VENTAVOLI, Roma, e/o, 1992;

Orosz:

 • Učilise na granice (Iskola a határon), perev.: V. A. i A. V. SMIRNOV, Moskva, Hudoľ. lit., 1983;

Román:

 • Şcoala de lîngă graniţă (Iskola a határon), trad.: Lia MELTZER, Bucureşti, Univers, 1988;

Spanyol:

 • Una escuela en la frontera. Novela (Iskola a határon), trad. del francés: Fernando CARALT, Barcelona, Buenos Aires, Mexico, Grijalbo, 1975;

Svéd:

 • Skola vid gränsen (Iskola a határon), overs.: Calman de PÁNDY, Stockholm, ANE/Geber, 1976;

Szerb:

 • Krovovi u svitanju (Hajnali háztetők), prev.: Aleksandar TI©MA, Novi Sad, Matica Srpska, 1990;

Szlovák:

 • ©kola na hranici. Román (Iskola a határon), preloľ.: Karol WLACHOWSKÝ, Bratislava, Tatran, 1976;

Szlovén:

 • ©ola na meji (Iskola a határon), prev.: Marjanca MIHELIČ, Ljubljana, Cankarjeva zaloľba, 1995;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Kekk Adrienn (OSZK - Elektronikus Dokumentum Központ - Magyar Elektronikus Könyvtár)


vissza