BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

MŰVEK


A MEK állományában: művei

 • Földtallér – földpengő. ORTUTAY Gyula javaslata a magyar gazdasági válság (infláció nélküli) megszüntetése tárgyában, Mátészalka, Szatmár és Bereg, 1931;
 • Tervezet a magyar gazdasági élet szanálásához. [Mátészalka, Szatmár és Bereg, 1931];
 • Mondotta: Vince András béreslegény, Máté János gazdalegény. Nyíri, rétközi balladák, betyár- és juhásznóták. Bevezette és gyűjtötte ORTUTAY Gyula, BUDAY György fametszeteivel, Szeged, Délmagyarország ny., 1933;
 • A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban, Szeged, Városi ny., A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára, 1933;
 • Tömörkény István, Szeged, Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1934;
 • Nyíri és rétközi parasztmesék. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel együtt közli ORTUTAY Gyula. Negyvenöt eredeti fametszettel illusztrálta BUDAY György, Gyoma, Kner ny., Szegedi fiatalok művészeti kollégiuma 16., [1935], 1982;
 • A szerelem Ajak-on a házaséletig. A magyar parasztság szerelmi élete, Szeged, Városi ny., A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára, 1935;
 • Székely népballadák, [Budapest, Egyetemi ny., 1935], [1941], 1948, 2004;
 • Parasztságunk élete, Budapest, Officina, 1937, [1948];
 • Magyar népismeret, Budapest, Pesti Lloyd ny., Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára 9., 1937;
 • Bátorligeti mesék. ORTUTAY Gyula gyűjtése. BUDAY György rajzaival, [Budapest], Hungária ny., Hungária könyvek 4., [1937];
 • A Mátészalkai Vármegyei Közjóléti Szövetkezet céljai, Mátészalka, "Szatmár és Bereg", [1939];
 • Rákóczi két népe, [Budapest], Mefhosz, Magyarok könyvtára, [1939], [1940];
 • Mesél a nép. Csokorba szedte ORTUTAY Gyula, Budapest, [Stádium ny.], Nemzeti könyvtár 7., 1940;
 • Kis magyar néprajz, Budapest, Egyetemi ny., Könyvbarátok kis könyvei, [1940], [1943];
 • Az aranyszőlő. Magyar népmesék. Csokorba szedte ORTUTAY Gyula, Budapest, Stádium ny., Nemzeti könyvtár 10., 1940;
 • A magyar népművészet, [Budapest], Franklin, [1941], [1942];
 • Tréfásszavú magyarok. Vidám népmesék mindnyájunk kedvére, Budapest, Dante, [1942];
 • Két előadás. (1. Művelődéspolitikánk alapelvei – 2. A mai magyar belső vándorlás és a néprajzi kutatás), Budapest, Máté Károly, 1947;
 • Művelődés és politika. Tanulmányok, beszédek, jegyzetek, Budapest, Hungária, 1949;
 • A magyar népköltészet, [Budapest], Művelt Nép, Útmutató a városi és falusi előadók részére 33., 1952;
 • Kis magyar néprajz, Budapest, Bibliotheca, 1958;
 • Világszép mesék. ˙Felnőtteknek, [Budapest], Szépirodalmi, Kincses könyvek. Szövetkezeti kiskönyvtár, 1958;
 • Írók, népek, századok. (Tanulmányok, cikkek), Budapest, Magvető, 1960;
 • Magyar népmesék, Budapest, Szépirodalmi, 1960;
 • Halhatatlan népköltészet. Néprajzi vázlatok, Budapest, Magvető, Elvek és utak, 1966;
 • Kis magyar néprajz, Budapest, Gondolat, 1966;
 • Magyar népballadák, szerk. bevezető: ORTUTAY Gyula, vál., jegyzetek: KRIZA Ildikó, Budapest, Szépirodalmi, 1968, 1976;
 • Magyar népdalok, szerk. és bevezető: ORTUTAY Gyula, vál., jegyzetek: KATONA Imre, Budapest, Szépirodalmi, Magyar Remekírók, 1970, 1976;
 • A nagy hegyi tolvaj. Magyar népballadák, [Budapest], M. Helikon–Európa, 1971;
 • Fényes, tiszta árnyak. Tanulmányok, emlékek, vázlatok, Budapest, Szépirodalmi, 1973;
 • Fedics Mihály mesél, Budapest, Akadémiai, 1978;
 • Székely népballadák, Budapest, M. Helikon, 1979;
 • Magyar néprajz, [Budapest], Corvina, 1979, 1980, 1982;
 • A nép művészete, Budapest, Gondolat, 1981;
 • Magyar népköltészet. Népballadák, népmesék, Budapest, Akadémiai, 1985;

 

 

 
ALKOTÓK - ORTUTAY GYULA
monográfiák - tanulmányok  

ORTUTAY Gyula (Szabadka, 1910. március 24. Budapest 1978. március 22.): néprajztudós, irodalomtörténész, politikus.

1929-ben Szegeden érettségizett. 19291933 között ugyanott az egyetem magyarlatinnéprajz szakos hallgatója volt. Tagja lett a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának. 19351944-ben a Rádió munkatársa volt. Szerkesztette a Magyarságtudományt (19351937, 19421943). 19451947 között a Magyar. Központi Híradó Rt. Elnöke volt. 1945-ben az MTA levelező, 1958-ban rendes tagja lett. 1946-tól az ELTE tanára, 19571963 között pedig rektora. 19471950-ben kultuszminiszter, 19501952-ben a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának elnöke. 1957-től a Hazafias Népfront főtitkára, 1964-től alelnöke. 1964-től a TIT elnöke. 1967-től az MTA Néprajzi Kutató Csoport igazgatója volt. Szerkesztette az Acta Ethnographicát (1950-től), az Ethnographiát (194956), a Magyar néprajzi lexikont. Baumgarten-díjas (1937, 1942), Herder-díjas (1972), Állami díjas (1975); elnyerte az Akadémiai Nagydíjat (1978).

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Apró Ferenc szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

Idegen nyelvű kötetkiadások:

Angol:

Cseh:

 • Maďarské lidové pohádky, Praha, Odeon, 1966;

Finn:

 • Unkarilaisia kansansatuja, Helsinki, Forssan Kirj. Forssa, 1965;

Német:

 • Ungarische Schwänke, Wien, Wiener Verlag., Kleinbuchreihe Südost 93., 1944;
 • Ungarische Volkskunde, Budapest-München, Corvina-Beck. Druck. Kner, 1982;
 • Ungarische Volksmärchen, : Deutsch von Mirna SCHÜCHING und Géza ENGL, Budapest, Budapest, Corvina, 1957, 1961, 1966, 1967, 1969, 1980;
 • Ungarische Volksmärchen, Stuttgart, Steingrüben, 1962;
 • Kleine ungarische Volkskunde, Budapest, Corvina, 1963;

Orosz:

 • Vengerszkie narodnüe szkazki, [Budapest], Corvina, 1974;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza