BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

MŰVEK

Életműsorozat a Magvető Könyvkiadónál 1969–től:

 • Szakadékok. Elbeszélések, 1969;
 • Szigorlat. Elbeszélések, 1969;
 • Krétarajzok. Esszék, Második, bővített kiadás: 1970;
 • A tövisszúró. Kisregények és színmű, 1971;
 • Árnyékrajzok. Esszék, 1972;
 • Két oroszlán között. Tanulmányok, úti jegyzetek, 1973;
 • A fele komédia. Drámák, 1975;
 • A só íze. Esszék, interjúk, visszaemlékezések, 1976;
 • Hálókba bonyolódva. Színművek, 1977;
 • Izabella és testvérei. Drámák, 1978;
 • Ostya nélkül. Esszék, karcolatok, 1978;

Sorozaton kívül a Magvető Könyvkiadónál:

 • Krétarajzok. Esszék, 1957;
 • Hamisjátékosok. Novellák, 1958;
  Kettős kör. Novellák, emlékezések, színmű, 1962;
 • Az idegen. Dráma, 1965;
 • Száz történet 1–2. Kisregények, 1966;
 • Írók, színészek, dilettánsok. Esszék, 1968;
 • Hármaskönyv, 1–3, A drámaíró, Az esszéista, Az elbeszélő, 1972;
 • Névtelen levelek. Színmű, 1974. Pozsony, Lita, 1976;
 • Történet a szerelemről és a halálról. Hamisjátékosok. Zsuzsa. Kisregények, 1974;
 • Örvények között, Hamisjátékosok. Novellák és kisregény, a Szépirodalmi Kiadóval közösen, 1975;
 • Dilaudid. Elbeszélések, 1978;
 • Mestereim, barátaim, szerelmeim, 1–2. Esszék, 1979. Második, bővített kiadás: 1983;
 • Halandók. Karcolatok, elbeszélések, 1–2, 1980;
 • Kulisszák nélkül, 1–2. Drámák, 1981;
  Igézet. Esszék, novellák, úti jegyzetek, 1982;
 • Tüdőgyulladásom első éjszakája. Elbeszélés, 1982;
 • Méhrajzás. Félszáz arcképvázlat nőkről, 1985;
 • Ezüstpénz. Félszáz arcképvázlat férfiakról, 1986;
 • Spanyol Izabella. Dráma, 1976, Pozsony, Lita, 1986;
 • Szerelmeim, évek múlva. Esszék, 1984;
  Napfoltok. Esszék, 1987;
 

 

 
ALKOTÓK - ILLÉS ENDRE

ILLÉS Endre (Csütörtökhely, 1902. június 4. – Budapest, 1986. július 22.): író, esszéista, műfordító, szerkesztő.

Budapesten orvostanhallgató, 1924-től Az Est-lapok munkatársa lett. 1927-ben dolgozott a Pandorának, 1932-től a Nyugatban jelentkezett kritikáival; ez utóbbinak és a Magyar Csillagnak állandó kritikusa. 1933–1936 között a Budapesti Hírlap irodalmi mellékletének, 1937–38-ban az Új Magyarország kulturális rovatának szerkesztője. 1939-től a Révai Rt. irodalmi igazgatójaként nagy szerepet játszott az irodalmi életben. 1950–52-ben a Révai, az államosítás után a Szépirodalmi Könyvkiadó műszaki vezetője; 1953-ig főszerkesztő, 1956-ig a magyar részleg vezetője, 1966-ig a kiadó irodalmi vezetője, 1967-től igazgatója. Egyik legnagyobb vállalkozása a Magyar Remekírók sorozat elindítása volt. 1937-ben és 1939-ben Baumgarten-díjat kapott, 1962-ben és 1978-ban József Attila-díjas, 1963-ban Kossuth-díjas. 1982-ben a M. Népköztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendjével tüntették ki.
Irodalmi munkásságát impresszionisztikus, de szigorú kritikáival kezdte. Minden novellája egyetlen jelen idejű pillanat, epizódnyi vízió. Tartja magát a műfaj klasszikus (boccacciói) és 19. századi (maupassant-i) szabályaihoz. A stílus feszes, tömör, már-már ridegen tárgyilagos. Az Illés Endre-novella (pl. Szigorlat, A parancs, Andris) aprólékosan kidolgozott esemény foglalata, parányi metszet a világból. Utazási élményei sem csupán leírások, beszámolók, hanem érdekes eszmefuttatások, karcolatok, miniatűr novellának beillő alkotások. A drámaíró első nagy sikere a korabeli társadalmat élesen bíráló Törtetők (bemutató: Nemzeti Színház , 1941). Jól megkomponált, az analitikus jellemábrázolás eszközeivel élő drámáit műfaji sokféleség jellemzi: szimbolikus mesejáték (Egyszárnyú madarak, 1974), legendafeldolgozás (Trisztán, Vas Istvánnal, 1957) regényadaptáció (Vörös és fekete, 1959), történelmi dráma (Spanyol Izabella, 1976), társadalmi dráma (Hazugok, 1949; Türelmetlen szeretők, 1959). Illés Endre a Nyugat 2. és 3. nemzedékének esszéíróihoz hasonlóan a 19. századi, sőt még korábbi hagyományokat kora irodalomtudományának, szociológiájának és pszichológiájának válságtudatával ötvözi. "Krétarajzai" a művészi igényű próza, a dokumentum, a biográfia módszerét elegyítik, s az ábrázolás tárgya maga az irodalom, az írók és művek élete, háttere. Stendhal-tanulmányaiban pl. a korkép, társadalomrajz eszmetörténeti, lélektani, filológiai ismeretekkel egészül ki. Illés Endre különösen a századforduló és a Nyugat nagyjai iránt érdeklődött, de nemzedéktársairól (pl. Illyés Gyula, Németh László, Tamási Áron) is emlékezetes portrékat rajzolt. Esszéi eredetileg az alábbi kötetekben jelentek meg: Krétarajzok (1957, bővített kiadás: 1970), Gellérthegyi éjszakák (1965), Írók, színészek dilettánsok (1968), Árnyékrajzok (1972), Két oroszlán között (1973), A só íze (1976). Többek között Stendhal, Maupassant, Mauriac és Camus műveit fordította, legnagyobb teljesítménye a három Stendhal-regény (Vörös és fekete, A pármai kolostor, Vörös és fehér) tolmácsolása.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Olasz Sándor szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza

Egyéb szövegkiadások:

 • Zsuzsa. Kisregény, Budapest, Franklin Társulat, 1942;
 • Kevélyek, elbeszélések, Budapest, Franklin, 1947;
 • Történet a szerelemről és a halálról, kisregény, Budapest, Móra, 1957. Magvető, 1974;
 • Gellérthegyi éjszakák, esszék, Budapest, Szépirodalmi, 1965;
 • Homokóra. Komédia, Budapest, Szépirodalmi, 1962;
 • Színház, színművek, Budapest, Szépirodalmi, 1967;
 • Szávitri Történet a szerelemről és a halálról, Kass János illusztrációival, Budapest, Móra, 1986. Budapest, Pán, 1992;
 • „... talpig nehéz hűségbe”. Naplótöredékek, úti jegyzetek, emlékezések, vál.: ILLÉS Endre, szöveggondozás, s. a. r.: KÓNYA Judit, Budapest, Helikon, 1988;
 • Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék és kritikák. Vál. és s. a. r.: KÓNYA Judit, Budapest, Szépirodalmi, 1990;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK - Kézirattár)