BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK

VÁLOGATOTT ÉS SZERKESZTETT BIBLIOGRÁFIA

- a szerkesztés folyamatban -

 

 

 

 

 

 
ALKOTÓK - IGNOTUS
monográfiák - tanulmányok  

IGNOTUS [VEIGELSBERG Hugó] (Pest, 1869. november 2. - Budapest, 1949. augusztus 3.):Publicista, kritikus, költő, író.

Német nyelvű zsidó családból származik. Apja Veigelsberg Leó, a Pester Lloyd főszerkesztője; fia Ignotus Pál. Ignotus alsóbb iskoláit Kecskeméten, Kiskőrösön, Eperjesen végezte. Budapesten jogot végzett s újságíró lett. 1891-től 1906-ig Kiss József lapjánál, A Hétnél dolgozott. Egy ideig a Magyar Hírlapnak is munkatársa volt. Riporterként megjárta Németországot, Amerikát, a Balkánt. Egyik szerkesztője a rövid életű Szerda (1906-1907) című folyóiratnak. Az 1908-ban induló Nyugat egyik alapítója és 1908-1929 között főszerkesztője. 1919-ben emigrált; többnyire Bécsben és Berlinben élt. A magyarországi irodalmi életet is figyelemmel kísérte, annak távoli résztvevőjeként. Osvát halála után levették nevét a folyóiratról; ennek következményeként hosszas ideológiai, művészi és személyes vitába bonyolódott Babitscsal. 1937. februártól Ignotus a Magyar Hírlap publicistája. 1938-ban az USA-ba menekült. New York-ban telepedett le, ahol egy alkalommal a város irodalmi nagydíját is elnyerte. 1948-ban már nagybetegen települt haza; utolsó elismerésként megkapta a Pro Arte kitüntetést.

Első kötetéről, A Slemil keservei (1891) című verses regényről Gyulai Pál fenntartásokkal, de elismerően nyilatkozott. Verstémái közül legfontosabb a szerelem; költeményei nem ritkán drámai hangvételűek és a nyugat-európai modernek hatását tükrözik. Novelláiban harcosan vállalta a liberális eszméket; publicisztikai indíttatású fiktív leveleiben pedig síkraszállt a női emancipáció ürügyén a másság elfogadtatásáért. A polgári liberalizmusnak, a művész és a műértő, a műítész individuális szabadságának szószólója. Szembehelyezkedett az irodalomnak és a kritikának a 19. századi pozitivista hagyományaival. Véleménye szerint bármely mű jó lehet, ha benne a művész egyénisége, a művészi mondandó a tehetség révén tökéletes kifejezést nyer ("A művésznek mindent szabad, amit tud"; "A művészetnek csak egy törvénye van: csinálj, amit akarsz, ha meg tudod csinálni"). Eszméinek megfelelően irodalommal, társadalommal foglalkozó írásai sokszempontúak, szubjektívek, műfajilag pedig sokszor igen nehezen meghatározhatók: a novella, a publicisztika, a vitairat stb. elemei keverednek bennük. Szellemi szabadsága és nyitottsága, a kritikusi intuícióra alapozott impresszionista műbírálati módszere rendkívül népszerűvé tette a városi polgári olvasók táborában, de szinte folyamatosan vitákba sodorta őt az irodalom és a politika berkeiben. Nem ritkán a saját eszméihez közelállókkal is szembekerült (Ady, Babits stb.). Ugyanakkor e tulajdonságai tették képessé arra is, hogy hamar ismerjen fel és támogasson új tehetségeket a magyar irodalomban (Ady Endre, József Attila stb.).

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Gordon János szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)