BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

Bibliográfia

 • STAUD Géza: Hevesi Sándor irodalmi és színházi működése = LÁSZLÓ Anna: Hevesi Sándor, Budapest, Gondolat, 1960, 363–440. Újabb (bőv. átd.) kiadás: 1973;

MŰVEK

Elbeszélések

 • Klára – Az ismeretlen. Elbeszélések, Budapest, Orsz. Irod. Rt., 1897;

Színpadi művek (eredeti művek és átdolgozások)

 • Elzevir. Történet egy antikváriusboltból. [Színmű], Budapest, Singer és Wolfner, [1909];
 • (Műkedvelők színháza, A magyar irodalom jelesei), Budapest, Marton Sándor Színpadi Kiadóvállalat könyvtára, 1925. A Színházi Élet 1925. 47. sz. melléklete;
 • Az apja fia. Családi komédia, Gyoma, Kner, 1912;
 • Az új földesúr. Dráma 5 felvonásban. Jókai Mór regénye alapján, Budapest, Bárd, 1913;
 • A Madonna rózsája. Dráma 3 felvonásban, Budapest, Sarkadi ny., [1916]. Címváltozat: A Szent Szűz rózsája;
 • Egy magyar nábob. Színjáték 5 felvonásban, Színpadi átdolgozás Jókai Mór regényéből, Budapest, Révai, 1916;
 • A hadifogoly. Vígjáték, Budapest, Dick, 1917. A Színházi Élet 1928. 25. sz. melléklete;
 • Görögtűz. Vígjáték 3 felvonásban, Budapest, Marton, [1917]. Budapest, Athenaeum, 1918, (Korunk mesterei);
 • Kárpáthy Zoltán. Regényes színjáték 5 felvonásban, Jókai Mór regénye nyomán = Magyar Színpad, 1916. 340. szám (A mű utolsó jelenete);
 • Császár és komédiás. Dráma 4 felvonásban, Budapest, Athenaeum, 1919. Ua. (Korunk mesterei);
 • Tavaszi rügyek. Vígjáték 1 felvonásban, Mikszáth Kálmán novellája alapján = Színházi Élet 1919. 49–50. sz. melléklet;
 • Régi jó világ / Tavaszi rügyek – Frivol akta – Grisics hitelbe vett bort / Három egyfelvonásos komédia, Mikszáth Kálmán novellái alapján, Budapest, Révai, 1920;
 • 1514. Történelmi dráma 5 felvonásban, előjátékkal, Budapest, Athenaeum, 1921, (Színházi könyvtár 13., Korunk mesterei);
 • A fekete gyémántok. Regényes színjáték 4 felvonásban, Jókai Mór azonos című regénye alapján, Budapest, Marton, 1923. A Színházi Élet 1925. 17. sz. melléklete;
 • A gyilkos álarc. Fantazmagória 8 képben egy nagy színész életéből = Színházi Élet, 1923. 9. sz. melléklete;
 • Szegény gazdagok. (Fatia Negra). Regényes színjáték 3 felvonásban, 7 képben, Jókai Mór azonos című regénye alapján = Színházi Élet, 1924. 23. sz. melléklete;
 • Az amazon (1928), (Belvárosi Színház, 1928. dec. 14.);
 • A bor, az arany és az asszony. Komédia 1 felvonásban, Mikszáth Kálmán Grisics hitelbe vett bort című novellája alapján = A Nemzeti Színház és Kamaraszínházának zsebkönyve, Budapest, 1930, 189–212;
 • A kőszívű ember fiai. Jókai Mór azonos című regénye alapján = Színházi Élet, 1935. 3. sz. melléklete;
 • A bűvészinas (1938), (Belvárosi Színház, 1938. dec. 10.);

A Nyugatban megjelent írásai

 • W. Amadeus Mozart = Nyugat, 1917. 23. szám;
 • Shakespeare Magyarország londoni nagykövete = Nyugat, 1929. 22–23. szám;
 • A makrancos Shakespeare 1–7. = Nyugat, 1930. 1. szám;
 • Színház és üzlet = Nyugat, 1930. 2. szám;
 • Bánk bán problémák (Katona József centenáriumán) = Nyugat, 1930. 8. szám;
 • Helvey Laura (1852–1931) = Nyugat, 1931. 4. szám;
 • Gordon Craig sikertelen nagysága és dicsősége = Nyugat, 1931. 18. szám;
 • Kassainé ifjasszony = Nyugat, 1935. 5. szám;

Műfordítások és átdolgozások
(lásd STAUD Géza bibliográfiája!)

 

 

 
ALKOTÓK - HEVESI SÁNDOR

HEVESI Sándor (Nagykanizsa, 1873. május 3. – Budapest, 1939. szeptember 8.): író, színháztörténész, színházi szakíró.

A budapesti egyetemen jogi, majd bölcsészeti doktorátust szerzett. Színikritikái és színházelméleti írásai alapján 1901-ben meghívták rendezőnek a Nemzeti Színházhoz. Először azonban csak 1903-ban rendezett. 1904–08-ban a Thália Társaság művészeti vezetője és rendezője volt. 1907–1908-ban főrendező volt a Népszínház-Vígoperában, majd visszatért a Nemzeti Színházhoz. 1912–14-ben az Operaház főrendezője lett, utána ismét a Nemzeti Színházban rendezett, amelynek 1922–1932 közt igazgatója is volt. Eltávolítása után a Magyar Színház főrendezője lett. 1927–1932 között a Színművészeti Akadémián a színpadi rendezés tanára volt, 1929–30-ban pedig külön rendezői tanfolyamot is vezetett. 1923-tól a Nemzeti Színház örökös tagja lett.
Rendezői és igazgatói működése a századelő magyar. színházművészeti megújhodásának legértékesebb korszaka. Ő fordította és vezette be a magyar színpadra G. B. Shaw műveit, híresek Shakespeare- és Molière-ciklusai. Több drámát írt, számosat fordított, Jókai több regényét dramatizálta.

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Cenner Mihály szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

Tanulmányok, cikkek

 • Dráma és színpad, Budapest, Singer-Wolfner, 1896;
 • Katona József Bánk bánja, [Tragédia.], Budapest, Athenaeum, 1901;
 • A színjátszás művészete, Budapest, Stampfel, 1908, (Tudományos zsebkönyvtár [213–215].);
 • Az előadás művészete, Budapest, Stampfel, 1908, (Tudományos zsebkönyvtár 216–218.);
 • Madach Emerich: Die Tragödie des Menschen – La tragédie de l’homme – The Tragedy of Man, Syllabus nach Bernhard ALEXANDER [Bernát], [Tartalmi kivonat], [Budapest], Franklin ny., [1909];
 • Shakespeare [William] egy vígjátékáról, [Budapest, Franklin], 1910, (Magyar Shakespeare-tár IV. 1.);
 • Az ideális színház, [A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ankétja. Budapest 1912. január–február.] Hevesi Sándor előadása az új Nemzeti Színházról, Budapest, Pátria ny., [1912], (Klny. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből);
 • Az igazi Shakespeare és egyéb kérdések, Budapest, Táltos, 1919;
 • Shaw-breviárium az író, az ember és a művek, (Adatok, jellemzések, szemelvények), Budapest, Rózsavölgyi, [1924];
 • A szavak dramaturgiája, Budapest, 1933, Franklin ny. (Klny. a Budapesti Szemléből);
  A Nemzeti Színház Kamaraszínháza = A Nemzeti Színház és Kamaraszínházának zsebkönyve, Budapest, 1931;
 • Hat év magyar színművészete, Budapest, 1934, Franklin ny. (Klny. A Budapesti Szemléből);
 • A huszadik század Shakespeare [William]-je, [Budapest, 1936], Franklin ny. (Klny. a Budapesti Szemléből);
 • Ódry Árpád (1876–1937), Budapest, 1937, [Franklin Ny.] (Klny. a Budapesti Szemléből);
 • Színház, [Budapest], Singer-Wolfner, [1938];

További kiadások

 • A drámaírás iskolája, [vál., sajtó alárend.és jegyz. ell. STAUD Géza], [bev. SZÉKELY György], Budapest, Gondolat, 1961;
 • Amit Shakespeare álmodott, (vál. és szerk. JÓZSEF Gábor), Budapest, Magvető, 1964;
 • Az előadás, a színjátszás, a rendezés művészete, [vál., sajtó alárend.és jegyz. STAUD Géza], [bev. Kazimir Károly], Budapest, Gondolat, 1965;
 • Az ismeretlen közönség. Hevesi Sándor színházi műhelytanulmányai, [szerk. CZENNER Mihály], [Budapest], NPI, 1976, (Szkénetéka);

Levelezés

 • Hevesi Sándor – Ambrus Zoltánhoz = Ambrus Zoltán levelezése, sajtó alá rend., jegyz. ell. FALLENBÜCHL Zoltán, [bev.] DIÓSZEGI András, Budapest, Akadémiai, 1963, 291, 334–335., 376–377., [1918], (Új Magyar Múzeum 6.);
 • STAUD Géza: Bernard Shaw és Hevesi Sándor levelezése, Budapest, 1960, Akad. ny. (Klny. A Világirodalmi Figyelőből);
 • Edward Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezése, 1908–1933, [szerk., a leveleket ford., a jegyzeteket kész. és a zárótanulmányt írta SZÉKELY György], [ed., transl., introd. and epiloque by György SZÉKELY], [közread. az] Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, [publ. by the] Hungarian Theatre Institute and Museum, Budapest, OSZMI, 1991;

Idegen nyelvű szövegkiadások

Német

 • Buntes Feuer. [Görögtűz]. Lustspiel in 3 Aufz. Regie- und Soufflierbuch, Budapest, Alexander Marton, 1917, [Gépirat];
 • Der Kriegsgefangene. [A hadifogoly]. Lustspiel in 3 Aufz. Regie- und Soufflierbuch, Budapest, Alexander Marton, 1919, [Gépirat];
 • Kaiser und Komödiant. [Császár és komédiás]. Drama in 3 Aufz. Regie- und Soufflierbuch, Budapest, Alexander Marton, 1922, [Gépirat];
 • Elzevir. [Elzevir]. Geschichte aus einem Antiquarladen in 3 Akten, Budapest, Alexander Marton, 1925, [Gépirat];
 • MOLNÁR, [Ferenc] Franz: Die Jungens von der Paulstrasse. Schauspiel in 3 Akten, 8 Bildern. Nach –'s Roman für die Bühne bearb. von Alexander HEVESI [Sándor]. Übers. von Ernst LORSY, Budapest, Alexander Marton, 1936, [Gépirat];

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Both Magdolna
(OSZK – Színháztörténeti Tár)