BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

MŰVEK

 • A Falu Jegyzőjéről, Budapest, Klny. az Egyetemes Philológiai Közlönyből, 1937;
 • A mai francia regény, Budapest, Franklin, 1937;
 • Gyergyai Albert 50 francia regényről mesél, Budapest, Káldor, Mit olvassunk?, 1946;
 • Francia művészet a Szépművészeti Múzeumban – L’art français an Musée des Beaux-Arts Hongrois, Budapest, A „Budapest” könyvtára 15., 1948;
 • Klasszikusok, Budapest, Akadémiai, 1958., Klny a Filológiai Közlönyből, 521–532;
 • Klasszikusok, Budapest, Szépirodalmi, 1962;
 • Kortársak. Esszék, Budapest, Szépirodalmi, 1965;
 • A Nyugat árnyékában. Tanulmányok, arcképek, emlékezések, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, Kultúra és tudomány, 1968;
 • Anyám meg a falu, Budapest, Szépirodalmi, 1972;
 • Ősz és tél között. Versek és műfordítások, Budapest, Szépirodalmi, 1974;
 • Dorottya Visegrádon. [Elbeszélő költ.], Budapest, Szépirodalmi, 1975;
 • Késői tallózás, Budapest, Szépirodalmi, 1975, [Tanulmányok, arcképek, esszék, kritikák], Fapadoskönyv, 2011.;
 • (esszék) A faluból a városig – Háború után. Napló, Budapest, Szépirodalmi, 1979;
 • Védelem az esszé ügyében. Tanulmányok, emlékezések, kritikák, s. a. r.: SZÁVAI János, Budapest, Szépirodalmi, 1984, Budapest, Fapadoskönyv, 2011.;
 • A várostól a világig, s. a. r.: SZÁVAI János, Budapest, Szépirodalmi, 1986;

Szerkesztések:

 • Mai francia dekameron, ford., bev., tanulmány, életrajzok: GYERGYAI Albert, Budapest, Nyugat, Mai külföldi dekameron, 1935;
 • A francia felvilágosodás. Válogatás Diderot és az enciklopédisták műveiből, szerk., bev., jegyz.: GYERGYAI Albert, Budapest, Művelt Nép, 1954;

Vallomás:

 • Gyergyai Albert: Tanúság és tanulság = Vallomások a Nyugatról, s. a. r.: RÓNAY László, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum – NPI, 1971, 27–49;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

 

 

 
ALKOTÓK - GYERGYAI ALBERT

GYERGYAI Albert ; családi nevén Szegő (Nagybajom, 1893. január 20. – Budapest, 1981. július 7.): irodalomtörténész, műfordító, író.

A kaposvári főgimnáziumban érettségizett. 1911-ben a bp.-i egyetemen magyar–német–francia szakra iratkozott be. Eötvös-kollégista volt. 1914 őszén ösztöndíjjal Párizsba utazott. Az 1. világháború kitörése után Bretagne-ba, majd Normandiába internálták. Később a lausanne-i egyetemen tanult. 1919 áprilisában visszatért Budapestre. Lukács György húgánál házitanítóskodott. 1926–1942 között kereskedelmi iskolában tanított, egyidejűleg 1926-tól 1938-ig az Eötvös-kollégium franciatanára volt. Kétszer behívták munkaszolgálatra, de sikerült megszöknie; a csillagos házból is elmenekült: Szávai János bújtatta. Gyergyai Albert 1945-től Genfben kulturális attasé volt. 1950-től az ELTÉ-n modern francia irodalmat adott elő. 1970-ben ment nyugdíjba. A Nagyvilág főmunkatársa volt. Az irodalomtudomány doktora (1957). 1937-ben megkapta a francia becsületrendet. Díjai: Baumgarten-díj (1933, 1937, 1946), Állami-díj (1970), Füst Milán-jutalom (1976).

Írónak készült. Novelláit és verseit nem kísérte figyelem. Az 1920-as években a Nyugatban megjelent első tanulmányai után Osvát és Babits vette pártfogásába. A két világháború között a legjelesebb francia írókat Gyergyai Albert esszéi, kiváló fordításai vezették be a magyar irodalmi köztudatba. Fordította pl. Aragon, Balzac, Camus, Claudel, Cocteau, Duras, Flaubert, France, Gide, La Fontaine, Mérimée, Proust, Rolland, Voltaire műveit; számos magyar és francia regény és verseskötet elé írt bevezetőt.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Gajdó Tamás szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)