BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK


A MEK állományában: művei

Első kiadások:

 • A nagymosoda. Regény, Budapest, Pantheon, 1931 (Az új magyar regény), Révai, 1931. (Közművelődési könyvtár), Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1958, 1977. (Kiskönyvtár);
 • Szomjas inasok. Elbeszélések, Budapest, Nyugat, 1933. (Nyugat-könyvek);
 • Hold utca. Elbeszélések, Debrecen, Nagy K. és Tsa, 1935;
 • Kikötő. Novellák, Budapest, Athenaeum, 1935, 1936;
 • Villám és esti tűz. Novellák, Budapest, Almanach, 1940;

További kiadások:

 • Téli kikötő. Elbeszélések, vál.: FÜST Milán, Budapest, Szikra, 1946;
 • A szállítóknál. Válogatott elbeszélések, vál.: KARDOS László, Budapest, Révai, 1950;
 • Elmúlás. Novellák, bev.: B. SZABÓ György, Noviszád, Testvériség-Egység Kiadó, 1955;
 • Ház a telepen. Válogatott elbeszélések, vál.: ZELK Zoltán, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1955;
 • Keserű fény. Elbeszélések, vál. és bev.: MOLDOVA György, Budapest, Móra Kiadó, 1960. (A magyar irodalom gyöngyszemei);
 • Tréfa, csillagok. Válogatott elbeszélések, bev.: KÁNTOR Lajos, Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1965;
 • Hűvösvölgyi nászutasok. Novellák, vál., szerk.: LÓDI Gabriella, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1970;
 • Álmok kószálása. Novellák, vál.: ZELK Zoltán, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1973. (Kiskönyvtár);
 • Egy önérzet története. Regény, bev.: GELLÉRI Judit, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1957, 1966, 1975. Egy önérzet története. Önéletrajz, sajtó alá rend. és bev.: GELLÉRI Judit, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1957. Egy önérzet története. Regény, ill.: LORÁNT Lilla, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1966, 1975. Egy önérzet története. Önéletrajzi regény, sajtó alá rend.: GELLÉRI Ágnes, Budapest, Osiris, 2000;
 • Dal a női szívről. Novellák, vál., utószó: BÁLINT Tibor, Bukarest, Kriterion, 1977;
 • Matyika. Elbeszélések, Budapest, Móra, 1979. (Már tudok olvasni);
 • Jamaica rum. Novellák, vál.: LÓDI Gabriella, Budapest, Szépirodalmi Kvk., 1984. (Olcsó könyvtár);
 • Hűvösvölgyi nászutasok. Szerelmes történetek, szerk. GELLÉRI Ágnes, JOVÁNOVICS Miklós, Budapest, Littoria, 1995;
 • Egy fillér. Elbeszélések, vál.: RÉZ Pál, Budapest, Osiris, 2000. (Millenniumi könyvtár);
 • A szerelmes ágyfestő, szerk.: GELLÉRI Ágnes, Budapest, Palatinus, 2005;
 • GELLÉRI Andor Endre válogatott művei, vál.: VARGHA Kálmán, Budapest, Szépirodalmi, 1981. (Magyar remekírók);
 • Válogatott novellák, szerk.: KAISER László, Budapest, Talentum, 1995. (Talentum diákkönyvtár);

Összegyűjtött művek:

 • Varázsló, segíts! Összegyűjtött novellák, szerk.: UNGVÁRI Tamás, LÓDI Gabriella, Budapest, Magvető, 1959;
 • GELLÉRI Andor Endre összegyűjtött novellái (1-2. kötet), szerk.: LÓDI Gabriella, UNGVÁRI Tamás, Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1964;
 • Ezüstből gyúrt kenyér. Összegyűjtött novellák, összegyűjt. LÓDI Gabriella, Szépirodalmi, 1979, 1986
 

 

 
ALKOTÓK - GELLÉRI ANDOR ENDRE

GELLÉRI Andor Endre (Budapest, 1906. március 30. – Hörschingen, [Ausztria, 1945. május 10–20. között): író.

Apja vállalkozó iparos. Gelléri Andor Endre gyönge eredménnyel végezte tanulmányait, kimaradt a gimnáziumból. 1923–1926 között vas- és fémipari szakmát tanult. Volt géplakatos, kelmefestő, hivatalnok, gyári rajzoló stb., gyakran munkanélküli. Tehetségét Mikes Lajos fedezte föl. 1924-ben jelent meg első novellája Az Estben. 1928-ban Az Est ösztöndíjával négyhetes németországi tanulmányutat tett. Móricz Zsigmond, Füst Milán pártolta, jeles kritikusok méltatták. Számos irodalmi díjat kapott (Mikszáth Kálmán Regénypályázat díja, Baumgarten-jutalom, majd Baumgarten-évdíj, a Nyugat novellapályázatának díja). 1940-től gyakran hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben az ausztriai Eigenauban teljesített szolgálatot. 1945-ben a mauthauseni, majd a gunskircheni koncentrációs táborba került. Ezt az amerikaiak fölszabadították, de Gelléri Andor Endre flekktífuszban meghalt.
Korán érő tehetség, már gimnazista korában kiforrott novellista volt. 1931-ben A nagymosoda című regénnyel jelentkezett, ezt novelláskötetek követték (Szomjas inasok, 1933; Hold utca, 1934; Kikötő, 1935; Villám és esti tűz, 1940). Regényének fő értéke az érzékletes környezetábrázolás; a laza kompozíciót sodró ritmusú expresszionista képek és látomások alkotják. Hősei nyomorúságos körülmények között élő munkások vagy munkanélküliek; Gelléri Andor Endre sivár, emberhez méltatlan színhelyeket, életformákat ábrázol. A naturalizmusból ismert élményanyagot költőivé alakítja. Stílusát Kosztolányi, „tündérinek”, Németh László „álommal beoltott realizmusnak” nevezte. E hatás legfőbb eszköze a valóság és a csoda, az irreális látomás természetes vegyítése (Vén Panna tükre, Szakácsné kegyében). A valóság képeit idillel társítja (Hűvösvölgyi nászutasok), vagy a tragikumot és komikumot vegyítve groteszk esztétikai minőséget teremt (Farsang). A munkásmozgalom mártírjai iránti rokonszenvéről tanúskodik Ukránok kivégzése című allegorikus elbeszélése. Zaklatott körülmények között megkezdett önéletrajzi számvetése (Egy önérzet története, 1941) töredék maradt.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Csűrös Miklós szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza

Filmforgatókönyv műveiből:

 • KÖLLŐ Miklós: Vasvirág. Forgatókönyv. Gelléri Andor Endre művei nyomán, rendező HERSKÓ János, Budapest, Hunnia Filmstúdió, 1957;

Idegen nyelvű kötetkiadások:

Orosz:

 • Novelly, sost. V. SEREDA, Moskva, Hudož lit., 1986;

Eszperantó:

 • Ekzekuto de ukrainoj. Trad.: Tibor Papp = Hungara antologio, Budapest, Corvina, 1983. 278–282.

Német:

 • With the Movers, translated by István FARKAS = Hungarian Short Stories, Budapest, Corvina, 1962, p. 383-391;
 • Zauberer, hilf! (Varázsló, segíts!). Novellen, Auswahl und Nachwort Jörg BUSCHMANN, Berlin, Rütten und Loening, 1979;
 • B. und andere Prosa. Erzählungen, Übers., Nachw. Barbara FRISCHMUTH, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969. (Bibliothek Suhrkamp);
 • Budapest und andere Prosa, aus dem Ung. von Barbara FRISCHMUTH, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1999. (Bibliothek Suhrkamp);
 • Grosswäscherei „Phönix”, Übers. Henriette SCHADE, Berlin, Rütten und Loening, 1962;
 • Das Haus auf fremdem Grund (Ház a telepen) = Die letzte Zigarre im „Arabischen Schimmel”. Ungarische Erzählungen, Hrsg. von Heinrich WEISSLING, aus dem Ungarischen übertr. u. mit bio-bibliographischen Angaben vers. von Heinrich WEISSLING, Leipzig, Dieterich, 1988, 377-291;

Francia:

 • La Grande blanchisserie. Roman, tradvit por Georges KASSAI, Budapest, Éditions Corvina, (Seri Les auteurs Hongrois), 1963.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Kekk Adrienn (OSZK - Elektronikus Dokumentum Központ - Magyar Elektronikus Könyvtár)

 
 

 

 

vissza