BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

MŰVEK

VÁLOGATOTT ÉS SZERKESZTETT BIBLIOGRÁFIA

- a szerkesztés folyamatban -

 

 

 

 
ALKOTÓK - ERDÉLYI JÓZSEF

ERDÉLYI József ; családi nevén Árgyelán (Újbátorpuszta, 1896. december 30. Budapest, 1978. október 4.): költő, író.

Apja román, anyja magyar volt. Nagyszalontán, Déván, Mezőtúron tanult, 1913-ban írta első verseit; az Új Idők és A Hét szerkesztője elutasította őket. 1915-ben hadiérettségit tett, az orosz frontra került. 1916-ban a Kolozsvári Szemle közölte első verseit. 1918-ban a debreceni egyetem jogi karára iratkozott, 1919-ben a Vörös Hadseregben, Lévánál a csehek ellen harcolt, a kommün bukása után karhatalmi, majd egyetemi zászlóaljban szolgált. 1920-ban mint katonaszökevény a Margit körúti fogházba került; leszerelték. Íróként próbált érvényesülni, nagy szegénységben élt. Gyalog járta be az országot. 1921-ben titokban szülőföldjére is ellátogatott; a román határőrség elfogta, Fogaras várába internálták, hónapok múltán tért haza. A jobboldali fajvédő sajtóval került kapcsolatba, a Szózat közölte verseit, később a Nyugat munkatársa lett. Ibolyalevél című első kötete 1922-ben Szabó Dezső ajánlásával jelent meg; népies hangjával nagy feltűnést keltett. Újra átszökött a határon, Csíkba, Gyimesbe, Moldovába látogatott. 1925-ben Pápán telepedett le, 19281939 között Pilisszántón lakott. 1931-ben három hónapot töltött Párizsban. Baloldali lapokkal, a Népszavával, a Korunkkal, a Gondolattal került kapcsolatba. 1934-ben részt vett a népi írók debreceni bemutatkozásán, a népi táborban találta meg helyét, a Válasz munkatársa lett. 1937-ben Hörcsög című verse miatt izgatás vádjával két hónapi fölfüggesztett fogházbüntetésre ítélték. Lovaspóló a Vérmezőn című verse miatt ismét bíróság elé állították, de fölmentették. 1938-ban elkobozták Fehér torony című kötetét. 1939-ben Budapestre költözött. 1940-ben megalapította a Tücsök című írói és művészi szövetkezetet. 1937-ben a nyilas Virradatban jelentette meg Solymosi Eszter vére című antiszemita versét. Belépett a Nemzeti Front nevű kisebb szélsőjobboldali pártba. 1944-ben Nyugatra menekült, visszatérve Romániában bujkált, 1947-ben önként jelentkezett, háromévi börtönre ítélték. 1954-ben a Csillag közölte verseit, és kiadták Visszatérés című kötetét. Baumgarten-díjas (1929, 1931).

A költői népiesség hagyományait újította fel, Petőfi példájához tért vissza, a népdalok egyszerűségét, könnyed verselését, világos szóképeit követte, a hagyományos formát azonban modernebb érzékenységgel töltötte meg. Versei mitologikus szemlélettel közelednek a világhoz, érzékletes képekben teremtenek kapcsolatot az emberi érzelmek, indulatok és a természet jelenségei között. Testvéri érzéssel vegyült el a természetben és a szegények világában, a közéletben viszont lázadóként lépett fel, a nyomorba süllyedt paraszti tömegek keserűségét és vágyait szólaltatta meg. Verseiben válságos lélek forrong, az otthontalanság érzése jelenik meg. A barátságtalan nagyvárosi környezet elől a falusi kisvilágba, a természetbe, a gyermekkor emlékeihez menekült. Lázadó indulata és magányossága alakította ki romantikus költői öntudatát, az elnyomott nép szószólójaként lépett fel, szellemi vezető kívánt lenni, s mindez időnként a költői küldetés mitizálásával és az önértékelés zavaraival járt együtt. A 30-as években erősödtek lázadó indulatai, Cölöpverők, Csatorna, Fekete Kőrös című epikusan színezett összegző költeményeiben a falusi szegénység nehéz sorsára hívta fel a figyelmet. Találkozás Lőrinc pappal, Magyar család című verseiben pedig már a nép és az ország pusztulásának rémképeit festette. Szociális követeléseknek adnak hangot A zenélő kecske és Obsitos című verses meséi is. A korábbi dalformától részben eltávolodva epikus jellegű költeményekben számolt be személyes sorsának alakulásáról és nyomasztó közéleti tapasztalatairól: Nyári rapszódia című versében a hitlerizmus hazai térhódítása ellen emelt szót, Őszi rapszódiájában pedig a közelgő háborúra figyelmeztetett. Bolond Istók című elbeszélő költeményében, klasszikus példák vonzásában adott számot ifjúkori hányattatásairól. Eb ura fakó (1938) és Árdeli szép hold (1939) című könyveiben romantikus: inkább költői, mint tudományos nyelvészeti jegyzeteit tette közzé. Szószármaztatási ötleteit költői regékként is feldolgozta Halevők és Nióbe (1941) című műveiben. A harmadik fiú (1942) és Fegyvertelen (1942) című önéletrajzi munkáiban gyermek- és ifjúkorára tekintett vissza. Kényszerű visszavonulása után önkritikusan ítélte meg politikai múltját. Kései költészete ezeknek az emlékeknek nosztalgikus bemutatásában és a természet bensőséges költői ábrázolásában bontakozott ki.

OSZK MEK – Irodalmi Szerkesztőség (Pomogáts Béla szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)