BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

MŰVEK

Első kiadások:

 • Poe Edgar. Két tanulmány, Budapest, Nyugat, 1910;
 • Álarcosmenet, Budapest, Nyugat, 1913;
 • Nagy Balogh János élete és művészete (1874–1927). S. l., S. n., 1922;
 • Fáy Dezső, a festő és illusztrátor, Budapest, Amicus, 1929;
 • Liebl Ervin (1895–1927). Egy ismeretlenül élt festő és szobrász élete és művészete, Budapest, Stádium, 1935;

Válogatott művei:

 • A platánsor. Válogatott elbeszélések, vál., bevezető: VAJDA Miklós, Budapest, Szépirodal-mi, 1959;
 • Művészek és műbarátok. Válogatott képzőművészeti írások, szerk., jegyzetek, névmutató: TÍMÁR Árpád, Budapest, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1996;

Levelezés

 • Elek Artúr – Fülep Lajos – Füst Milán leveleiből, közli: BENEDEK Mihály – MÁRVÁNYI Judit = Kortárs, 1987, 10. szám, 93–120. o.;
 • Fülep Lajos levelei Elek Artúrhoz, szöveggondozás, bevezető, jegyzetek: FÜLEP Katalin, közreadja az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, OSZK, 1990;
 • MÓRICZ Zsigmond – ELEK Artúr: Mikor a fa ontja a nemes gyantát! Móricz Zsigmond és Elek Artúr barátsága. Levelek, közreadja, bevezető: RÁDICS Károly = Kortárs, 1992, 11. szám, 48–54. o.;

Fordítások:

 • Jacob BURCKHARDT: A reneszánsz Itáliában. [Die Kultur der Renaissance in Italien], ford.: Elek Artúr, Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, (Képzőművészeti zsebkönyvtár) 1978.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza

 

 

 
ALKOTÓK - ELEK ARTÚR

ELEK Artúr (Budapest, 1876. február 8. – Budapest, 1944. április 25.): művészettörténész, író.

A budapesti egyetem bölcsészkarán tanult. 1898-tól jelentek meg a Magyar Újságban útirajzai, valamint franciából és olaszból fordított elbeszélései. 1908-ban Az Újság képzőművészeti rovatvezetője. Alapításától a Nyugat kritikusa, esszéírója, novellistája, a Magyar Művészet, a Magyar Géniusz, a Figyelő munkatársa. 1911-ben válogatásában jelent meg az Újabb magyar költők anthológiája 1880-1910. A két világháború közt a Magyar Művészet és az általa 1921-ben alapított Műbarát című folyóirat tanulmányírója. 1929-ben, 1930-ban, 1931-ben Baumgarten-díjat kapott. Számos adatot közölt magáról Az Érdekes Újság Dekameronja 4. kötetébe írt önéletrajzában. A német megszállás után öngyilkos lett.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Vértesy Miklós szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)