BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK

Első kiadások:

 • Devecseri Gábor és Karinthy Gábor versei, Budapest, Fórum, 1932;
 • A mulatságos tenger. Versek, Budapest, Nyugat, 1936;
 • Barátaimhoz. Versek, Budapest, Officina, 1939;
 • A művészi tudatosság Kallimachos költészetében, Budapest, Magyar-görög tanulmányok 15, 1941;
 • Ál-állatkereskedő vagy Az Igaz Szerelem Diadala, Budapest, Dr. Vajna és Bokor, 1942;
 • De Amore, Budapest, Rózsavölgyi, [1943];
 • Állatkerti útmutató, Budapest, Officina, 1945;
 • Margitszigeti elégia, Versek. Budapest, Officina, 1945;
 • Levél a hegyről. Válogatott versek, Budapest, Hungária, 1946;
 • Budapest Tündérváros, Budapest, Officina, 1946;
 • Az élő Kosztolányi, Budapest, Officina, Officina könyvtár 8081, 1946;
 • Terjed a fény. Versek, Budapest, Hungária, 1950;
 • Önkéntes határőr. Elbeszélő költemény, Budapest, Szépirodalmi, 1951;
 • Jövendő tükre. Versek, Budapest, Szépirodalmi, 1954;
 • Három hét egy esztendő. Verses utinapló a Szovjetunióból 1954. november 27. december 21., Budapest, Katonai K. 1955;
  Anselmus diák, Budapest, Magvető, 1957;
 • Műhely és varázs. Görög-római tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1959;
 • Homéroszi utazás, Budapest, Gondolat, 1961;
 • Odüsszeusz szerelmei, Budapest, Magvető, 1964, 1975;
 • Lágymányosi istenek, Budapest, Szépirodalmi, 1967;
 • Csak annyi meleget, Budapest, Magvető, 1968;
 • Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló Gink Károly képeivel, Budapest, Kozmosz, 1969;
 • Ithaka! Gink Károly fotói, Devecseri Gábor versei és fordításai, Budapest, Magvető, 1969;
 • Öreg fák. Devecseri Gábor verseivel, Budapest, Natura, 1969;
 • Variációk. A pamutszamár keservei, átváltozásai és végső boldogsága, Budapest, Magyar Helikon, 1970;
 • Kalauz Homéroszhoz, Budapest, Szépirodalmi, 1970;
 • Bikasirató, Budapest, Magvető, 1971;

További kiadások:

 • A mulandóság cáfolatául, Budapest, Magvető, 1972;
 • Beszakad az idő. Válogatott versek, Budapest, Magvető, 1972;
 • Állatkerti útmutató, Budapest, Móra, 1972, 1977, 1986, 1992, 2007;
 • Mi a szép könyv? Budapest, Zrínyi ny. 1972;
 • A meztelen istennő és a vak jövendőmondó, Budapest, Magvető, 1972, 1974, 1977;
 • Beszakad az idő. Válogatott versek, Budapest, Magvető, 1972;
 • Műhely és varázs. Görög-római tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1973;
 • A hasfelmetszés előnyei A mulandóság cáfolatául, Budapest, Magvető, 1974;
 • Kalauz Homéroszhoz. [Tanulmányok], Budapest, Szépirodalmi, 1974;
 • Összegyűjtött versek, Budapest, Magvető, 1974;
 • Lágymányosi istenek. [Visszaemlékezések, tanulmányok], Budapest, Szépirodalmi, 1975;
 • Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló, Budapest, Magvető, [1978];
 • Lágymányosi istenek. Összegyűjtött esszék és tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979;
 • A mulandóság cáfolata, Szeged, Szegedi ny., 1982;
 • Torna-tér, Budapest, Magvető, 1984;
 • Állatkerti útmutató. [Budapest], Papirusz Book, 1998;
 • Töredék-óda Budapesthez. Lágymányosi Istenek, Budapest, Belvárosi, 2000;
 • Állatkerti útmutató, Budapest, Papirusz Duola, 2005;
 • Tréfás állatkerti útmutató, Budapest, Pro Junior Kft., 2009;

Életműsorozat:

Devecseri Gábor művei, Budapest, M. Helikon Magvető, 1974:

 • Összegyűjtött versek, Budapest, Magvető, 1974;
 • Odüsszeusz szerelmei. Verses drámák és operaszövegek, Budapest, Magvető, 1975;
 • Publius OVIDIUS Naso: Átváltozások. [Metamorphoses], Budapest, Magyar Helikon, 1975;
 • HOMÉROSZ: Íliász Odüsszeia Homéroszi költemények, Budapest, Magyar Helikon, 1974;
 • Firdauszi, Abul-Kászim Manszúr: Királyok könyve (Sáhnáme), Budapest, Magyar Helikon. 1975;
 • Titus Maccius PLAUTUS vígjátékai, III.. kötet, Budapest, Magyar Helikon, 1977. Részlet: A hetvenkedő katona;
 • A meztelen istennő és a vak jövendőmondó. Regények és elbeszélések, Budapest, Magvető, 1977;
 • Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló, Budapest, Magvető, 1978, 1980;
 • Lágymányosi istenek. Összegyűjtött esszék és tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979;
 • Arany lant. Kisebb fordítások, Első rész/Ókor, Budapest, Magyar Helikon, 1979;
 • Arany lant. Válogatott lírai fordítások. Második rész: A középkortól napjainkig, Budapest, Magyar Helikon, 1979;
 • Görög tragédiák, Budapest, Magyar Helikon, 1980;
 • Antik tanulmányok I.: Kalauz Homéroszhoz, II.: Műhely és varázs, Budapest, Magvető, 1981;
 • Görög komédiák, Budapest, Európa Helikon, 1982;
 

 

 
ALKOTÓK - DEVECSERI GÁBOR

DEVECSERI Gábor (Budapest, 1917. február 27. Budapest, 1971. július 31.): költő, író, műfordító.

Tizenöt éves korában Somlyó Zoltán előszavával jelent meg első, Karinthy Gáborral közös kötete. 1934-ben érettségizett Budapesten. Egy évig magántisztviselőként dolgozott, majd beiratkozott az egyetem görög-latin szakára. A Stemma-kör tagja és a Sziget munkatársa volt, a Nyugat is közölte verseit. 1939-ben Kallimakhoszról írt disszertációjával doktori címet, 1942-ben tanári diplomát szerzett. 1942-től a Baumgarten Könyvtár könyvtárosa. 1946-tól a budapesti egyetem görög tanszékén tanársegéd volt, 194547-ben művészettörténetet tanított a Színművészeti Akadémián. 194854-ben a katonai akadémián őrnagyi rangban irodalmat oktatott. 1949-51-ben a Magyar Írók Szövetségének főtitkára. 1953-tól a hadsereg Szabad Hazánkért című folyóiratát szerkesztette. 1956-tól írásaiból élt. Baumgarten-díjas (1939), József Attila-díjas (1952), Kossuth-díjas (1953).
A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott. Nagy hatással volt rá tanára, Kerényi Károly, valamint Szerb Antal és Babits Mihály. Írói példaképének Kosztolányi Dezsőt tekintette. Kezdettől vonzotta az antikvitás, amelynek kitűnő ismerője és ismertetője lett. Neki köszönhető a teljes modern Homéroszon kívül egyebek közt Ovidius Átváltozások, Firdauszi Királyok könyve című művének fordítása, mintegy három tucat antik dráma (Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, Arisztophanész, Menandrosz, Plautus) és több száz lírai mű (köztük a teljes Catullus) magyar változata. Ő szerkesztette a teljes, kétnyelvű Horatius-kiadást. Kossuth-díjjal jutalmazott Homérosz-fordítása után a kalandos életű, saját képességeire támaszkodó, s istenek kegyelte Odüsszeusz alakjában találta meg szellemi példaképét; számos művének (színműnek, esszének, tanulmánynak) ezt az átértelmezett mítoszt állította középpontjába. Két görögországi utazása, amelyet útinaplóban is megörökített, tovább mélyítette az antik vonzalmait. Költői fő műve a Bikasirató (1970).

OSZK MEK – Irodalmi Szerkesztőség (Kappanyos András szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza

 

Műfordításai:

 • MORLAND, Nigel: Az árny-gyilkos, Budapest, Athenaeum, Az Athenaeum detektívregényei, 1936;
 • CATULLUS Caius Valerius összes költeményei, Budapest, Officina, 1938, 1942. CATULLUS költeményei, Budapest, Európa, Világirodalmi kiskönyvtár, 1958. CATULLUS Caius Valerius összes versei, Budapest, M. Helikon-Európa, 1967;
 • HÉRODOTOS: Kyros és Kroisos története, Budapest, Hungária, 1943. Kürosz, Xerxész, [ford. Devecseri Gábor, Szabó Árpád], Budapest, Szépirodalmi, 1989;
 • STEVENSON, Robert Louis: A kincses sziget David Balfour elrablása, Budapest, Grill, 1943. A kincses sziget, Regény. Budapest, Szépirodalmi, Olcsó könyvtár, 1954, 1965. Budapest, Móra, Delfin könyvek, 1966, 1968, 1974, 1978, 1983. Bukarest, Ifj. Kiadó, 1967;
 • STEFFEN Albert válogatott versei, Budapest, Officina, Officina könyvtár 31., 1943;
 • PLATÓN: Sokratés védőbeszéde, Budapest, Officina, Officina könyvtár 59., 1944. Szokratész védőbeszéde Kritón Szókratész halála, Budapest, Európa, 1957. Szókratész védőbeszéde = A bölcsesség szeretete: szöveggyűjtemény, Szentendre, Interpopulart, (Populart füzetek, 17.). Kritón = A bölcsesség szeretete: szöveggyűjtemény, Szentendre, Interpopulart, (Populart füzetek, 17.), 1993;
 • MILNE, A. A.: Hatévesek lettünk. [Versek], Budapest, Hungária, 1945;
 • HOMÉROS: Odysseia. [Eposz], Budapest, Új Idők, 1947. Odüsszeia. [Eposz], Budapest, Európa, 1957, 1967, 1986. Iliász Odüsszeia, Budapest, M. Helikon, 1960. Budapest, Szépirodalmi, 1963, 1972, 1974, 1976, 1982, 1985. Iliász Odüsszeia, Budapest, M. Helikon-Európa, 1967, 1974. Budapest, Európa, Diákkönyvtár, 1981, 1984. Odüsszeia. Homéroszi költemények, Budapest, M. Helikon-Európa, Bibliotheca classica, 1971. Odüsszeia, Bukarest, Kriterion, Horizont könyvek, 1984. [Szentendre], Interpopulart, (Populart füzetek 8.), 1993, Homéroszi himnuszok. Budapest, Új Idők, 1948;
 • PLAUTUS: A hetvenkedő katona. [Vígjáték], Budapest, Szvf. Irod. Int., Új könyvtár 30., 1948. Bukarest, Irod. Kiadó, 1966;
 • HOMÉROS: Ilias. [Eposz.] Budapest, Szépirodalmi, 1952, 1965. Iliász. [Eposz], Budapest, Európa, 1957, 1967, 1985. Iliász Odüsszeia, Budapest, M. Helikon, 1960, Budapest, M. Helikon-Európa, Bibliotheca classica, 1972. Iliász Odüsszeia, Budapest, M. Helikon-Európa, 1967, 1974. Budapest, Európa, Diákkönyvtár, 1981, 1984. Íliász, Bukarest, Kriterion, Horizont könyvek, 1983. Budapest, Szépirodalmi, Olcsó könyvtár, 1984, 1985. [Szentendre], Interpopulart, (Populart füzetek, 5.), 1994.;
 • ISZAKOVSZKIJ, Mihail Vasziljevics: Válogatott versek, Budapest, Új M. Kiadó, 1954;
 • ARISZTOPHANÉSZ: Lüszisztraté. Komédia, Budapest, Európa, Világirodalmi kiskönyvtár, 1959;
 • EURIPIDÉSZ: Iphigeneia Auliszban. (Tragédia), Budapest, M. Helikon, 1960;
 • EURIPIDÉS: Iphigeneia a taurusok között. (Tragédia), Budapest, Akadémiai, Az Ókortudományi Társaság kiadványai 11., 1961;
 • ANAKREÓN versei. Anakreóni dalok. Töredékek, Budapest, M. Helikon, 1962;
 • OVIDIUS Naso, Publius: Átváltozások. [Elbeszélő költemények], Budapest, M. Helikon, 1964. Átváltozások. [Költemény-ciklus], Budapest, M. Helikon-Európa, 1975. Budapest, Európa, 1982;
 • EURIPIDÉSZ: Élektra. [Tragédia], Bukarest, Irodalmi, 1967;
 • EURIPIDÉSZ: Bakkhánsnők. (Tragédia), Budapest, M. Helikon-Európa, Helikon csillagok 1., 1968;
 • MENANDROS: Ítéletkérők. (Komédia), Budapest, Akadémiai, 1971;
 • SHAKESPEARE, William: A windsori víg nők [Vígjáték], Budapest, M. Helikon-Európa, 1972. Budapest, Európa-RTV, 1985;
 • KALLIMAKHOSZ himnuszai, Budapest, Európa, Az ókori irodalom kiskönyvtára, 1976, 1977;
 • Arany lant. [Műfordítások], Budapest, M. Helikon, 1979;
 • Görög tragédiák, Budapest, M. Helikon-Európa, 1980;
 • Görög komédiák, Budapest, Európa-Helikon, 1982;

Hangoskönyvek műfordításaiból:

Idegen nyelvű szövegkiadások:

Francia:

 • En partant; Spectre. = Gouttes de Pluie. Poésie de Hongrie au XX-éme siécle, choix, trad., préface: Georges Timár, Budapest, Fekete Sas, 2001, 155. o.;

Német:

 • Die Nackte Göttin und der Blinde Wahrsager [A meztelen istennő és a vak jövendőmondó], übers.: Klaus RACKEBRANDT, Berlin, Buchverlag Der Morgen, 1977;

Holland:

 • Koekeloeren [Állatkerti útmutató], nederlandse bew. Jenny Boekhout, ’t Harde, Manó, 1992;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)