BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK


A MEK állományában: művei I róla szóló

VÁLOGATOTT ÉS SZERKESZTETT BIBLIOGRÁFIA

- a szerkesztés folyamatban -

 

   

 

 

 

 

 

 
ALKOTÓK - CS. SZABÓ LÁSZLÓ
monográfiák - tanulmányok  

SZABÓ László, CS. [Csekefalvi Szabó] (Budapest., 1905. november 11.-Budapest, 1984. szeptember 28.): író, esszéíró, kritikus.

Gyermekkorát Kolozsvárt töltötte, 1918-ban szüleivel Budapestre költözött. A közgazdasági egyetemen szerzett diplomát, 1925-26-ban Párizsban a Sorbonne hallgatója volt. 1932-35-ben Éber Antalnak, a Magyar-Olasz Bank és a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökének titkára. 1935-1944 között a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője; jelentős szerepet vállalt az élő magyar irodalom megismertetésében. 1936-ban Baumgarten-díjat kapott. Több alkalommal járt Nyugat-Európában. 1944-ben a német megszállás után bujkálni kényszerült. 1945-től a Képzőművészeti Főiskola művelődéstörténeti tanszékének vezetője. 1948 végén Olaszországba utazott tanulmányútra. Nem tért haza. Rómában és Firenzében élt. 1951-ben Angliában telepedett le, 1983-tól a BBC munkatársa volt. Fontos szerepet vállalt a nyugati magyar irodalom összefogásában. 1972-ben nyugalomba vonult. 1980-tól évente hazalátogatott, bejárta az országot, és kapcsolatot teremtett az irodalmi és művészeti élet képviselőivel. Budapesten váratlanul halt meg, végakarata szerint Sárospatakon helyezték örök nyugalomra.

A Nyugat "esszéíró nemzedékének" tagjaként indult. Részt vett az antifasiszta szellemi ellenállásban. Az emigrációban számot adott az idegenben élő magyar író helyzetéről: a hontalanságról és számkivetettségről. Fő érdeklődési területei: az olasz reneszánsz, a klasszikus angol festészet, Shakespeare munkássága, valamint a magyar irodalom öröksége és kortársi eredményei. Cs. Szabó László a "szerelmes földrajz" fogalmának megteremtője, Szabó Zoltán azonos című munkájának ihletője.

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Kovács J. Béla szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)